Pressmeddelande

Kreditbörsen lanserar publik peer-to-peer utlåningstjänst för investerare och låntagare

Publicerad

Kreditbörsen (www.kreditborsen.se) lanserar sin publika tjänst för låntagare och investerare inom peer-to-peer (P2P) utlåning. Kreditbörsen ingår i en grupp av bolag med namn LendyTech (www.lendytech.com) vilka har bedrivit utlåning online sedan 2011. Bolagen i LendyTech gruppen har en årsomsättning över 25 miljoner och goda vinstmarginaler vilket visar att affärsmodellen som gruppen använder sig av verkligen fungerar och att det går att driva tjänster som exempelvis peer-to-peer utlåning med bra resultat.

Kreditbörsen lanserar nu sin öppna tjänst för investerare och låntagare online med fokus på P2P-utlåning. Kreditbörsen har byggts upp utifrån den grupp av bolag som kallas LendyTech och som har varit verksamma sedan 2011 för att skapa bättre låneprodukter för låntagare och bättre avkastning för investerare.

Kreditbörsen är unik i det avseendet att den hanterar krediternas hela livscykel och har effektiva system för att hantera låntagare och långivare såväl som en integrering av kravprocessen vilket skapar en helhet för dess kunder. För Kreditbörsens låntagare erbjuder bolaget ansvarsfulla och enkla processer för ansökningar till beviljade lån med riskjusterade räntor och löptider.

För dess investerare är Kreditbörsen unik i det avseende att långivarna erhåller räntor och amorteringar dagligen vilket sedan automatiskt kan lånas ut igen för att skapa en oslagbar ränta-på-räntaeffekt. Detta är en starkt bidragande faktor till att Kreditbörsens investerare kan erhålla en högre avkastning än vad som annars hade varit möjligt.

Kreditbörsen erhåller ingen intäkt om inte dess investerare tjänar pengar och låntagare betalar inte några avgifter för uppläggning av lån. Kreditbörsens huvudsakliga inkomst kommer från att bolaget erhåller en del av den ränta som låntagarna betalar in, detta säkerställer att Kreditbörsen har ett incitament om att bevilja lån som förblir friska under hela dess löptid. Kreditbörsens intressen är således harmoniserade med dess investerare och låntagare.

“Som i alla våra projekt vill vi bygga en stabil och långsiktig bas innan vi går ut med publika erbjudanden för att alltid ta den största risken själva. Kreditbörsen är heller inget undantag då vi har byggt verksamheten från grunden med eget kapital i vår utlåningsgrupp sedan 2011 och ett mycket starkt team.

Att vi startade vår utlåningsverksamhet berodde på två saker, vi har själva sett båda sidor av myntet. Vi har dels varit frustrerade låntagare och missnöjda investerare och med Kreditbörsen ville vi bygga en långsiktig tjänst som vi själva vill använda för att få en bra och rättvis avkastning på vårt kapital. All kreditgivning är förenat med viss risk och därför är det också viktigt att räntenivåer sätts ansvarsfullt och som också väger in de mjuka värdena för de kunder som söker lån.

Min egna bakgrund har spelat en stor roll i skapandet av Kreditbörsen då jag som entreprenör sedan 1998 var börsanalytiker, hade min egen hedgefond i USA och ett online-mäkleri i England. Resultatet har blivit ett ekosystem inom FinTech med Willebrand Invest som ett publikt investmentbolag sedan 2010, Bricknode som en finansiell plattformsutvecklare sedan 2010 och LendyTech-gruppen inom finansiella tjänster sedan 2011.

Lanseringen av Kreditbörsen möjliggör även nya finansieringsformer i ekosystemet där vi kan erbjuda entreprenörer och FinTech-bolag som använder Bricknodes plattform olika typer av kapital.” säger Stefan Willebrand, Grundare & Ordförande.

Annons