Pressmeddelande

Investor AB publicerar årsredovisningen för 2016 på webben

Publicerad

Investor meddelar idag att företaget publicerat den fullständiga årsredovisningen för 2016, både på svenska och engelska, på www.investorab.com. Tryckt version kommer att distribueras inom kort.

För Investor, som firade 100-årsjubileum, var 2016 framgångsrikt. Vi fortsatte att stödja utvecklingen av våra företag och många viktiga initiativ initierades. Vår totalavkastning uppgick till 13 procent och vårt kassaflöde var starkt.

Inom Noterade Kärninvesteringar investerade vi cirka 1,5 Mdr kronor och stärkte vårt ägande i ett antal innehav. Vi allokerade ytterligare kapital till EQT och inom Patricia Industries förvärvade vi vårt andra nordamerikanska dotterföretag, Laborie.

Vi ökade vårt fokus på hållbarhet genom att implementera klimatkompensation inom Investor och integrera hållbarhet i våra värdeskapandeplaner, grunden för vårt aktiva ägararbete.

Våra operativa prioriteringar att öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och betala en stadigt stigande utdelning ligger fast.

Investors årsstämma hålls den 3 maj 2017.

Annons