Pressmeddelande

Foyen har biträtt Schneider Electric vid försäljning av fastighet till Nyköpings kommun

Publicerad

Foyen_10_0.jpg

Nyköpings kommun har nyligen genomfört ett strategiskt förvärv av en fastighet om cirka 100 000 kvadratmeter i Arnö. Den Tekniska divisionen i Nyköpings kommun kommer nu att flyttas till fastigheten, vilket i förlängningen möjliggör byggnation av 200–300 centralt belägna bostäder. Fastighetens storlek möjliggör också framtida flytt av andra kommunala verksamheter och därmed bland annat skapande av ytterligare nya boendemöjligheter centralt i Nyköping. Fastigheten har överlåtits från Schneider Electric mot en köpeskilling om 56 miljoner kronor.

Foyen har genom advokat Richard Sahlberg biträtt Schneider Electric i transaktionen.
 

För mer information kontakta:

Richard Sahlberg, advokat på Foyen Advokatfirma

0737-19 51 23, richard.sahlberg@foyen.se

Foyen är en advokatfirma som redan vid starten 1987 mejslade ut tre grundpelare för verksamheten: branschfokus, affärsförståelse samt en absolut spetskompetens inom relevanta rättsområden för våra branscher och det har fallit väl ut. Vi är idag ca 80 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Falun.

Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv-och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet, IT-juridik samt branschöverskridande affärsjuridik.

Annons