Pressmeddelande

Footway årsredovisning 2016 och delårsrapport för andra halvåret 2016

Publicerad

2016 blev ett år med en god utveckling både för bolagets omsättning och resultat. Omsättningen 2016 blev 344 (260) MSEK, en ökning med 32 %. EBITDA ökade samtidigt med 215 % till 20,8 (6,6) MSEK.

”Automatiseringar har varit starkt bidragande till årets resultat. Över 90 % av vår marknadsföring sker nu datadrivet och automatiskt. Avkastningen på investeringarna i marknadsföring har mer än fördubblats under året. De nya strukturerna inom marknadsföring kommer vara centrala för fortsatt lönsam tillväxt på fler marknader”, säger Daniel Mühlbach, Footways VD och grundare.

Huvudpunkter i rapporten

  • Omsättningen ökade med 32 % till 344 (260) MSEK
  • EBITDA ökade med 215 % till 20,8 (6,6) MSEK
  • Resultatet efter skatt var 4,2 (-7,0) MSEK
  • Footway lanserades under andra halvåret på sju nya marknader: Tyskland, Storbritannien, Polen, Nederländerna, Frankrike, Österrike och Schweiz
  • Soliditeten var 69 (73) % och den tillgängliga likviditeten (inklusive tillgänglig checkräkningskredit) var på balansdagen 85,3 (82,3) MSEK

Årsredovisningen och delårsrapporten finns på Footways hemsida

www.footway.se/finansiell_information

För ytterligare information
Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 070-99 99 343

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en renodlad skobutik på nätet och ledande inom segmentet på den nordiska marknaden. Footway har idag 35 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2016 intäkter om 344 MSEK motsvarande en årstillväxt om 32 procent. EBITDA-resultatet för helåret 2016 uppgick till 20,8 MSEK.

Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Mer information om bolaget finns på www.footway.se. Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017 08:30 CEST. 

Annons