Premiär för digitala företagscertifikat på Nasdaq

Taggar i artikeln

Nasdaq
Ann-Charlotte Eliasson, chef för den europeiska obligationsavdelningen på Nasdaq Stockholm.Ann-Charlotte Eliasson, chef för den europeiska obligationsavdelningen på Nasdaq Stockholm.
”Vi har fått en fantastisk repons och har haft många väldigt positiva möten med både intermediärer och emittenter, och vi förväntar oss kunna presentera ytterligare en stor intermediär redan nästa vecka, och fler kommer att följa efter”, säger Ann-Charlotte Eliasson, chef för den europeiska obligationsavdelningen på Nasdaq Stockholm.
Publicerad
Uppdaterad

Idag har den första digitala transaktionen av ett företagscertifikat genomförts på Nasdaq i Sverige. Hittills har sådana transaktioner genomförts manuellt, på papper och via telefon – med mängder av fel som följd.

Anders Frick

Skuldebrevsmarknaden i Sverige är idag nästan helt manuell och fungerar helt annorlunda än aktiemarknaden. Emittenter och investerare ringer, faxar eller i bästa fall chattar med sin bank för att få prisuppgifter då dessa inte finns digitalt. Därefter skriver kunderna ner uppgifterna – ofta på papper – ringer nästa bank och så vidare. Detta leder i sin tur till att det väldigt ofta blir fel och att transaktionerna då helt enkelt behöver göras om. Och även de gånger som det inte går fel är det en otroligt ineffektiv process. Det säger Ann-Charlotte Eliasson, chef för den europeiska obligationsavdelningen på Nasdaq Stockholm.

– Det finns en digital mognad i samhället i stort där vi kan köpa aktier och fonder online men hittills inte fixed income-instrument såsom företagscertifikat och obligationer. Processen idag är omständlig och innehåller många manuella steg vilket resulterar i en stor risk för fel i flera delar av processen. Dessutom är den tidskrävande och man kan få vänta flera timmar på ISIN-koder, alltså identifikationskoder från Euroclear för att upprätta ett nytt värdepapper, säger Ann-Charlotte Eliasson till Realtid.

Framöver kan detta dok vara ett minne blott. Idag har den första digitala transaktionen av företagscertifikat genomförts på Nasdaq, genom bolaget Hexagon med SEB som motpart. Fler bolag är dessutom på väg in.

Annons

– Vi har fått en fantastisk repons och har haft många väldigt positiva möten med både intermediärer och emittenter, och vi förväntar oss kunna presentera ytterligare en stor intermediär redan nästa vecka, och fler kommer att följa efter, säger Ann-Charlotte Eliasson.

Onbrane heter det franska bolag som har utvecklat plattformen, och idag finns där redan franska emittenter och banker såsom Société Géneral, BNP, ING, Unedic och KfW.

– Vi fick kontakt med Onbrane för ungefär ett år sedan, efter vi hade utvärderat ett 20-tal potentiella samarbetspartners. Det som var viktigt för oss var en robust plattform med bra funktionalitet och existerande aktiva kunder, istället för en passiv plattform med kunder som inte gör transaktioner, säger Ann-Charlotte Eliasson.

Annons

Den svenska varianten av plattformen går under namnet Nasdaq Primary och innehåller förhandlings-, emission- och kommunikationsverktyg för ränteprodukter.

– Under 2023 fokuserar vi på att öka användandet för emissioner av företagscertifikat samtidigt som vi börjar med förhandling, dokumentationshantering och emission av företagsobligationer under året, tillsammans med några utvalda emittenter, säger Ann-Charlotte Eliasson.

Hur mycket tror ni att mängden transaktioner av företagscertifikat och företagsobligationer nu kommer att öka?
– Det är primärt marknadsförhållanden avgör finansieringsbehovet men eftersom detta är enklare än andra alternativ tror jag att mängden transaktioner generellt kommer öka. Vi ser redan en tendens att företagen vid emissionstillfället ger ut fler delar, så kallade trancher, för obligationer som kan riktas mot vissa investerare – och det kommer att förenklas ytterligare med en digital plattform, säger hon.

Annons

Hur är det med andra typer av obligationsaffärer – finns det några kvar att digitalisera?
– Det gör det absolut, vi har också funktionalitet för hållbara obligationer och framförallt sustainability linked-instruments som kan behöva lite extra funktionalitet och kontroll när det gäller KPI:er och när dessa infaller, säger Ann-Charlotte Eliasson.

Betyder det att bankerna och liknande aktörer inte längre behövs?
– Detta är en plattform för alla aktörer som finns på marknaden idag. Syftet är inte att kortsluta någon eller att ersätta telefonsamtal eller dialoger utan syftet är endast att minska de manuella stegen i transaktionen. Vi tror inte att en plattform kan ersätta exempelvis bankernas roll i transaktionen, speciellt inte i turbulenta tider. Däremot tror vi att alla drar fördelar av att minimera risken för manuella fel i transaktionen och att minska tidsåtgången för att göra en transaktion, säger Ann-Charlotte Eliasson.

Annons