Panelen (nästan) enig: Det kommer ytterligare elprisstöd

Taggar i artikeln

Panel
Veckans panel: Bettina Kashefi, kanslichef på Kommissionen för Skattenytta, John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, Mariam Huss, projektledare på Företagarna region syd och John Magnus Roos, konsumtionsforskare vid Handelshögskolan i Göteborg och lektor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde.Veckans panel: Bettina Kashefi, kanslichef på Kommissionen för Skattenytta, John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, Mariam Huss, projektledare på Företagarna region syd och John Magnus Roos, konsumtionsforskare vid Handelshögskolan i Göteborg och lektor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde.
Veckans panel: Bettina Kashefi, kanslichef på Kommissionen för Skattenytta, John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, Mariam Huss, projektledare på Företagarna region syd och John Magnus Roos, konsumtionsforskare vid Handelshögskolan i Göteborg och lektor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde.
Publicerad
Uppdaterad

Jodå, det kommer sannolikt ytterligare elprisstöd från regeringen. Det är beskedet från Realtids fredagspanel, som den här gången är en torsdagspanel, och som även levererar sina bästa tips på hur man bäst kan spara på elen.

Anders Frick

Dagens panel består av Bettina Kashefi, kanslichef på Kommissionen för Skattenytta, Mariam Huss, projektledare på Företagarna, John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, samt John Magnus Roos, konsumtionsforskare vid Handelshögskolan i Göteborg och lektor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde.

Bettina Kashefi, kanslichef på Kommissionen för Skattenytta:

Tror du att det kommer något ytterligare el- eller energiprisstöd från staten framöver?
– Ja, det kommer att komma ytterligare minst en stödomgång, sannolikt av samma storlek som det redan utlovade.

Hur borde ett sådant stöd se ut?
– Det ter sig riskabelt att utlova ett stöd av exempelvis den typ som utgår i Norge, det vill säga täckning av 90 procent av elpriskostnaden över en viss nivå. Men skulle man välja samma konstruktion kommer stödet givetvis att behöva baseras på elpriserna denna vinter och alltså vara mer generöst för elområde 1 och 2.

Annons

Hur höga elpriser kan vi förvänta oss under 2023?
– Priserna kommer i snitt att ligga på en krona per kWh före skatt och elnätsavgifter, men under vintern betydligt högre.

Vilka är dina bästa tips för att spara el?
– För egen del har jag valt att sprida ut elförbrukningen över dygnet och utnyttja prisskillnaderna genom att investera i ett intelligent energilagersystem från Enequi med batterilager från Nilar. Jag har också installerat solcellspaneler.

 

Annons

John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet:

Tror du att det kommer något ytterligare el- eller energiprisstöd från staten framöver?
– Kanske. Det politiska trycket är högt, men generella elprisstöd är inte bra och motverkar sina syften, nämligen att få ned elpriset.

Hur borde ett sådant stöd se ut?
– Det viktigaste är att inte minska drivkrafterna att hushålla med el när den är knapp. Alla former av pristak är mycket skadliga, både kortsiktigt och långsiktigt. Jag menar också att de allra flesta villaägare inte är så fattiga att de behöver statliga bidrag. Vi vet dock att det bland vissa grupper, till exempel ensamstående äldre kvinnor som bor i villa, kan vara svårt att klara de höga elräkningarna. Vissa kan behöva ett likviditetsstöd, hjälp med en avbetalningsplan eller finansiella garantier för investeringar i ny uppvärmning och effektivisering.

Hur höga elpriser kan vi förvänta oss under 2023?
– En hel del talar för priser nästa vinter i linje med vad vi ser nu.

Annons

Vilka är dina bästa tips för att spara el?
– Tänk själv på hur du kan spara och vara flexibel i din användning. Hushållen har hittills varit duktiga på detta. Det verkar som om industrin och den offentliga sektorn varit mindre duktiga. Kanske beroende på att många haft fasta priser. Här borde finnas minst lika stor potential som hos hushållen.

 

Mariam Huss, projektledare på Företagarna region syd:

Tror du att det kommer något ytterligare el- eller energiprisstöd från staten framöver?
– Jag tror att det elstöd, och gasstöd, som regeringen har presenterat kommer att utvecklas. Ebba Busch har medgett att de har brutit mot det vallöfte som gavs om elprisstöd men säger också att den nya varianten ska vara bättre. Vi väntar fortfarande på ett stöd till landets företagare och har ställt frågan till näringslivsministern om när det kommer utan att ha fått ett klart besked. Nu talas det om att företagen kan få vänta till i sommar och att det då kanske inte rör sig om samma modell som hushållens. Det är mycket bekymmersamt med en sådan fördröjning.

Hur borde ett sådant stöd se ut?
– Att modellen för elprisstödet ska bytas ut helt ser jag inte som en snabb lösning i dagsläget. Nu har regeringen tagit fram den här modellen. En allt för stor ändring kan innebära ytterligare förseningar vilket varken hushållen eller företagarna har råd med. Med det sagt är inte nuvarande stöd felfritt men när det nu är det vi har så bör fokus ligga på att förbättra detta för att hjälpen ska komma fort. Tilläggas bör är även att nuvarande elstöd snarare är en återbetalning av flaskhalsavgifter.

Hur höga elpriser kan vi förvänta oss under 2023?
– Jag har svårt att sia om framtida elpriser men vi bör alla vara förberedda på att priserna kan stiga ytterligare i samtliga elprisområden. Energiskatten och momsen på el behöver sänkas för att hålla priserna nere.

Vilka är dina bästa tips för att spara el?
– Börja med att kartlägga din förbrukning. Gäller det att spara energi hemma så dra ur sladdar, släck lampor och se sedan över större källor så som vitvaror och byt till energisnåla varianter om det är möjligt. Är det på din arbetsplats så gå en runda med kollegorna där ni tillsammans letar källor till onödig förbrukning och hittar lösningar så att alla gemensamt arbetar för att spara el i företaget. Att dra ner på värmen under 17 grader eller ventilationen rekommenderar jag inte. Det kan leda till skador på huset och hälsorisker för såväl människor som husdjur.

John Magnus Roos, konsumtionsforskare vid Handelshögskolan i Göteborg och lektor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde:

Tror du att det kommer något ytterligare el- eller energiprisstöd från staten framöver?
– Det beror på utvecklingen av elpriser och vad i övrigt som kommer att prioriteras i samhällsekonomin. Men så länge politiker har möjlighet att subventionera svagare hushåll så kommer de att göra detta vid behov, av demokratiska skäl, men även av samhällsekonomiska skäl. Om de höga elpriserna håller i sig så kommer dock ökat ansvar och krav på de enskilda förmodligen att komma med tiden.

Hur borde ett sådant stöd se ut?
– Förmodligen ökat fokus på användningen och vad som anses vara normala förbrukningsbehov och även hushållens ekonomiska behov. Då kan det ju även leda till ekologisk hållbarhet i större utsträckning, inte bara ekonomisk. Sedan få väl den sociala hållbarheten en smäll, då det leder till ojämlikheter i elförbrukningen. Men detta påverkar inte välbefinnandet i någon större utsträckning på sikt, även om det kan kännas smärtsamt i omställningen. Nu är stödet baserat på förbrukning och vart man bor. På så vis är stödet väldigt enkelt, vilket kanske är nödvändigt då behovet uppstod plötsligt. En skyndsam och komplicerad reform kan lätt leda till felaktiga utbetalningar och svårigheter att följa upp, granska och utvärdera.  Det enkla kanske är det enda som funkar på kort varsel, även om det kan uppfattas som fyrkantigt.

Hur höga elpriser kan vi förvänta oss under 2023?
– Svårt att säga, jag vågar inte spekulera.

Vilka är dina bästa tips för att spara el?
– Om det handlar om hushållsbesparingar så kan ju dusch och annat läggas utanför hemmet i samband med träning etc., vilket åtminstone kan gynna den enskilda på kort sikt. Sedan så är det väl det vanliga: lägre temperatur med tofflor och hemstickad kofta, sänka temperaturen särskilt på natten, kallvatten i kranen för att tvätta händer och ansikte i stället för varmvatten, stänga av utrustningen på nätterna och när den inte används. Mycket av detta är enbart vanor som inte gör mycket för välbefinnandet när omställningen väl har skett. Sedan så gäller det mer nu än någonsin att kolla över sina elavtal och förhandla med olika leverantörer. Eventuellt kan man även gå ihop med andra medborgare och konsumenter för att bli mer förhandlingskraftig.

Annons