Fastigheter

Nyfosa förvärvar portfölj för 2,5 miljarder 

Nyfosa har förvärvat samtliga fastigheter och projekt i Esteas helägda dotterbolag och investeringsfond Estea Sverigefastigheter 3 till ett värde om cirka 2,5 miljarder kronor.

Uppdaterad 2020-10-23
Publicerad 2020-10-23

Cirka 60 procent av portföljen är belägen i Stockholmsregionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet omfattar 16 fastigheter, varav en projektfastighet, belägna i Stockholm, Karlstad och Eskilstuna med en uthyrningsbar yta på cirka 92 tusen kvadratmeter. Skattefinansierade hyresgäster står för 55 procent av hyresvärdet och bland de större hyresgästerna återfinns Karlstad kommun, Region Värmland och Stockholms Läns Landsting. Hyresvärdet för fastigheterna uppgår till totalt cirka 160 miljoner kronor och genomsnittlig återstående avtalslängd är 4,4 år. Uthyrningsgraden uppgår till 94 procent. Som en del i affären övertar Nyfosa även pågående projektutveckling av fastigheten Nacken 1 i Eskilstuna med cirka 200 planerade hyresbostäder. Tillträde för fastighetsportföljen är planerat till den 16 november 2020.

– Portföljen som består av såväl hyresbostäder, skolor, vårdcentraler, kontor och lager/logistik passar Nyfosa mycket väl. Vi är en av få aktörer som kan förvärva en portfölj med så olika segment. Förutom att fastigheterna genererar ett säkert kassaflöde från en hög andel skattefinansierade hyresgäster pågår också flera detaljplanearbeten som vi bedömer kommer kunna generera cirka 20 000 kvadratmeter bostadsbyggrätter i Stockholmsregionen, kommenterar Stina Lindh Hök, Operativ chef och tillträdande vd för Nyfosa i en skriftlig kommentar.

– Vi är väldigt nöjda med den här affären och gratulerar fondens investerare. I och med avyttringen realiserar vi värden som inte fullt ut återspeglats i börskursen det senaste året och många investerare blir säkert glatt överraskade. Det är alltid trevligt att leverera positiva besked, säger Johan Eriksson, vd Estea AB.

– Fonden har utbetalat 6,25 procent årligen i kvartalsvisa ränteutbetalningar och dagens affär skapar ytterligare avkastning i form av 25-30 procents kapitaltillväxt i förhållande till den nominella investeringen.

Försäljningen till Nyfosa är en av de största transaktionerna på den svenska fastighetsmarknaden i år. Vi är övertygade om att Nyfosa är rätt köpare och vi önskar dem lycka till med den fortsatta förvaltningen, säger Johan Eriksson.

Platsannonser