Annons

Annons

Nyförvärv påverkade Catenas resultat positivt

Catena har under året ökat sitt fastighetsbestånd med 19 procent (från 11,5 miljarder kronor,  till 13,6 miljarder kronor). I och med det ökade beståndet ökade även hyresintäkterna med 22 procent och driftsöverskottet med 20 procent. 

I och med det ökade fastighetsbeståndet ökade även, förutom intäkterna, både de finansiellakostnaderna och underhållskostnaderna med 25 procent, visar bolagets halvårsrapport för 2018. Förvaltningsresultatet steg, trots ökade kostnader,  med 25 procent och resultat per aktie uppgick till 9,92 kronor. Under året har Catena bland annat investerat 358 miljoner kronor i Logistikposition i Sunnanå utanför Malmö

”I enlighet med våra intentioner ökar vi våra hyresintäkter jämfört med andra kvartalet 2017 till stor del tack vare förvärv samt en ökad nettouthyrning. Oavsett om det handlar om nyproduktion eller förvärvade fastigheter är målsättningen alltid att finnas på landets viktigaste logistiklägen.” Säger Catenas VD Benny Thögersen i sin kommentar till rapporten.

Catena aktien
Öppningskursen  den 2 januari: 159,40 kr
Stängningskursen den 29 juni: 174,80 kr
Aktien har stått som högst i: 185 kr

Annons

Annons

Resultat Catena
  • Hyresintäkterna ökade med 22 % till 527,5 milj. kr (433,6).
  • Driftsöverskottet ökade med 20 % till 396,6 milj. kr (330,3).
  • Fastighetskostanderna steg med 25 % till -131 milj. kr (-103)
  • Finansiellakostnaderna steg med  16% till -120 milj. kr (-103
  • Förvaltningsresultatet ökade med 25 procent till 274,2 milj. kr (219,3).
  • Periodens resultat ökade till 371,2 milj. kr (336,2),
  • Resultat per aktie om 9,92 kr (8,80), varav värdeförändringar ingår med 108,9 Mkr (162,2).
  • Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 156,40 kr (141,08)
  • Catenas halvårssrapport 2018, pdf
Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons