Finans Nyhet

Ny rapport: Så ser förmögna skandinaviska kvinnor på sin förmögenhet

Taggar i artikeln

Burenstam & Partners
Publicerad

På frågan vad förmögenheten betyder för de skandinaviska kvinnorna når trygghet toppen.

Realtid.se

Carl Sjöström, Burenstam & PartnersCarl Sjöström.

I samarbete med Kantar Sifo Prospera har Burenstam & Partners undersökt hur förmögna skandinaviska kvinnor har byggt upp och kontrollerar sin finansiella förmögenhet.

– Detta representerar en viktig ekonomisk förändring för framtiden, säger Carl Sjöström, Chief Marketing Officer på Burenstam & Partners.

Annons

Carl Sjöström berättar att man har velat kartlägga och ge en inblick i vad förmögna skandinaviska kvinnor vill uppnå med sitt kapital, vad som är viktigt när de investerar och vad förmögenhet betyder för dem.

– Vi har analyserat resultatet och ser både likheter och skillnader mellan förmögna kvinnor i Sverige, Norge och Danmark, säger Carl Sjöström.

Rapporten inleds med: ”En tredjedel av världens förmögenheter kontrolleras idag av kvinnor, och antalet kvinnliga ekonomiska beslutstagare blir allt fler.”

Annons

– De banar väg för framtida generationer. När fler och fler kvinnor aktivt kontrollerar sitt ägarskap förändras dynamiken. Kvinnorna uppnår ekonomisk självständighet och inflytande. De blir förebilder och bidrar till att gamla strukturer sakta bryts ner, säger Carl Sjöström och fortsätter:

– I vår vardag som förmögenhetsrådgivare ser vi detta skifte ta form. Vi vill hjälpa kunderna att få ut det bästa av sin förmögenhet och deras potential. Men för att komma dit behöver vi ibland ställa obekväma frågor, nya frågor som vi ständigt söker svar på. Scan Her Wealth är ett resultat av nya frågor som ställts.

I undersökningen har 400 skandinaviska kvinnor intervjuats, samtliga med en betydande finansiell förmögenhet. Resultatet visar att de flesta skandinaviska kvinnorna har skapat sin förmögenhet själva, men det finns skillnader mellan länderna – även i frågan vad förmögenheten betyder för dem.

Annons

Drygt hälften svarar att de skapat sin förmögenhet på egen hand. 60 procent av de danska kvinnorna svarar att förmögenheten är självskapad. Bland de norska och svenska kvinnorna är det 43 och 55 procent. Flest norska kvinnor svarar att förmögenheten uppstått genom arv och äktenskap.

På frågan vad förmögenheten betyder för de skandinaviska kvinnorna når trygghet toppen. 92 procent av de danska kvinnorna i undersökningen framhåller detta. Bland de norska och svenska kvinnorna är det 84 och 86 procent.

Men kvinnan blir inte längre frånkörd på börsen, och allt fler hittar dit.

På frågan vad förmögenheten betyder svarar även flest svenska kvinnor att de är intresserade av att skapa något nytt (25 procent). Bland de norska och danska kvinnorna är det 15 och 12 procent. I alla länder är de som ärvt förmögenheterna mest intresserade av att skapa något nytt.

När de skandinaviska kvinnorna fått frågan om vad de tycker är viktigt när de ska investera sitt kapital svarar 72 procent att det är viktigt eller mycket viktigt med hög avkastning.

Lina Bjuhrberger.

– Ofta är den kvinnliga investeraren intresserad av att känna till möjliga scenarier, och generellt tycker jag att den risk man tar är kalkylerad. Det är oftast inga korta positioner utan långa strategier som ska skapa värde över tid. Men kvinnan blir inte längre frånkörd på börsen, och allt fler hittar dit, säger Lina Bjuhrberger, förmögenhetsrådgivare på Burenstam & Partners och fortsätter:

– I stort ser jag att det finns en stark finansiell kompetens bland kvinnor som formas och växer. Kvinnor blir mer finansiellt medvetna och är intresserade av att uppta en självklar plats.

På investeringsfrågan svarar även 80 procent av de norska kvinnorna att de tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att bevara förmögenheten till framtida generationer. Bland de svenska respektive danska kvinnorna är motsvarande siffra 67 och 54 procent.

68 procent tycker även att det är viktigt eller mycket viktigt att investeringarna bidrar till ett hållbart samhälle. I Sverige är engagemanget med 75 procent något större än i Norge och Danmark (69 och 62 procent). Intresset för hållbarhet i investeringar skiljer sig även åt beroende på hur förmögenheten är skapad. Bland skandinaviska kvinnor vars förmögenhet är självskapad ser 66 procent frågan som viktig eller mycket viktig, för dem med en förmögenhet som uppstått genom äktenskap och arv är det 71 och 72 procent.

Att vara med och finansiera nya företag som skapar arbetstillfällen är även en fråga som engagerar. Hälften av de förmögna norska kvinnorna svarar att det är viktigt eller mycket viktigt att investera i nya företag som skapar arbetstillfällen. De visar större engagemang för detta än de svenska kvinnorna, och mycket större än de danska kvinnorna.

– Min erfarenhet säger att kvinnor inte väljer att bli serieentreprenörer i det första, men att man gärna ger tillbaka i ett annat format. Kanske genom att lyfta unga kvinnor, engagera sig i startuphubbar eller bidra till välgörande ändamål som har en särskild personlig betydelse, säger Lina Bjuhrberger.

Undersökningen har även kartlagt hur engagerade skandinaviska förmögna kvinnor är i frågor som rör deras pension. Resultatet visar att mer än hälften av kvinnorna är oroade över hur pensionen skulle påverkas vid skilsmässa.

– Det råder ingen tvekan om att en skilsmässa kan uppfattas som extra orättvis när det gäller intjänad pension. Detta gäller inte minst de som, vanligtvis på grund av arbetsfördelningen i hemmet, har en liten eller ingen pensionsinkomst utöver garantipension. Många är inte medvetna om att huvudregeln, att vad som skapas tillsammans under äktenskapet och måste delas, inte gäller på motsvarande sätt för pensioner. Med en låg eller ingen pensionsgrundande inkomst kommer säkerhetsnätet vid sjukdom och funktionshinder också att vara lågt, säger Johan Berg, försäkringsrådgivare.

Totalt har 400 förmögna skandinaviska kvinnor deltagit i undersökningen som utförts tidsperioden 27 augusti till 12 oktober 2020. 186 kvinnor har deltagit från Danmark, 94 kvinnor från Norge och 120 kvinnor från Sverige. 

Kvinnorna som medverkat i undersökningen har haft en finansiell förmögenhet på mer än 3 MDKK, 5 MNOK, 5 MSEK.

Läs hela rapporten här >>

 

Annons