Finans Nyhet

Ny rapport: Generativ AI kan bidra med 309 miljarder kronor till Sveriges BNP

Taggar i artikeln

AI
Publicerad
Uppdaterad

Generativ AI öppnar för en stor produktivitetsökning i näringslivet. Sverige har särskilt goda förutsättningar att dra nytta av tekniken, enligt McKinsey.

Realtid.se

Verktyg som ChatGPT har satt strålkastarljuset på generativ AI, en form av artificiell intelligens som gör det möjligt att automatisera komplexa uppgifter i större utsträckning än tidigare. McKinsey beräknar att tekniken kan möjliggöra ökad produktivitet till ett värde av 4,4 biljoner amerikanska dollar per år. För Sveriges del skulle generativ AI kunna tillföra mellan 178 och 309 miljarder kronor till BNP till 2040, visar McKinseys rapport ”Generativ AI: Den ekonomiska potentialen för Sverige”.

– Vi ser redan nu hur företag runtom i världen använder generativ AI för att skaffa sig konkurrensfördelar. Sverige kan bli ett av de länder där tekniken får snabbast genomslag. Vi är ett digitalt moget land med en befolkning som till stor del jobbar med precis den sortens komplexa arbetsuppgifter som tekniken är bra på att automatisera, säger Gardar Björnsson Rova, partner på McKinsey och Nordenchef för McKinseys AI-avdelning QuantumBlack i en skriftlig kommentar.

Rapporten beskriver hur generativ AI kan automatisera arbetsuppgifter som är vanligt förekommande bland Sveriges många kunskapsarbetare. Det handlar exempelvis om uppgifter med koppling till beslutsfattande, samarbete och kreativt arbete. Ett stort produktivitetslyft bedöms vara möjligt för Sveriges fem största yrkeskategorier: Hälsa & sjukvård, Affärsverksamhet/jurister, Kontorssupport, Utbildning & arbetskraftsutveckling och yrkesverksamma inom STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Annons

De tre sektorer som beräknas ha mest att vinna på generativ AI är högteknologi, resor, transport & logistik och detaljhandel. I huvudsak är det dock branschöverskridande affärsfunktioner – snarare än enskilda sektorer – som tekniken bedöms kunna påverka mest. Sett till ekonomisk potential toppar följande affärsfunktioner listan:

Marknadsföring & försäljning (52 till 83 miljarder kronor fram till 2045)
Mjukvaruutveckling (40 till 83 miljarder kronor fram till 2045)
Kundservice (23 till 32 miljarder kronor fram till 2045).

– Generativ AI kan bidra till att automatiseringen i samhället sker tio år tidigare än förväntat. Tekniken innebär en jättemöjlighet för näringslivet och kan bli ett av de viktigaste verktygen för att komma till rätta med flera samhällsutmaningar, såsom en åldrande befolkning och omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Gardar Björnsson Rova.

Annons

Annons