Ny jobbprognos: Rekordår för bank- och finansbranschen

Taggar i artikeln

Arbetsmarknad
Publicerad
Uppdaterad

Efterfrågan på arbetskraft har varit den högsta någonsin i bank-, finans- och fastighetsbranschen under 2022. Det fjärde kvartalet fortsätter starkt och svenska arbetsgivare i de branscherna rapporterar en sysselsättningstrend på plus 39 procent, enligt Manpower Groups Arbetsmarknadsbarometer.

Realtid.se

– Trots orosfaktorer som krig i Ukraina och höga energipriser har arbetsgivare en stark tilltro till förmågan att sysselsätta fler i bank-, finans- och fastighetsbranschen. Generellt är den svenska arbetsmarknaden stark och det visar sig också i branschprognosen över året, säger Mikael Jansson, vd för Manpower Group Sverige i en skriftlig kommentar.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger på hela plus 34 procent för fjärde kvartalet. Det är den högsta sysselsättningsprognosen i Europa. Endast Frankrike uppnår samma höga prognos. Främst är det IT-, tech- och kommunikationsbranscherna som förväntar sig att öka sysselsättningen – i Europa ligger arbetsmarknadsprognosen för branschen på plus 42 procent och i Sverige på plus 45 procent.

Samtliga branscher i Arbetsmarknadsbarometern visar positiva jobbprognoser. Vid sidan av IT-, tech- och kommunikationsbranscherna, är det just bank-, finans- och fastighetsbranschen samt parti- och detaljhandeln som har den högsta prognosen på plus 39 procent.

Annons

– Kampen för att hitta och behålla kompetent arbetskraft är fortsatt hård, vilket försvårar rekryteringen både nationellt och globalt. Det skärper vikten av att satsa på intern kompetensutveckling för att inte halka efter i konkurrensen, säger Mikael Jansson.

Samtliga regioner lämnar en prognos som innebär en uppgång från föregående kvartal. Starkast utveckling finns i Mellansverige, vars sysselsättningsprognos är 26 procentenheter högre jämfört med det tredje kvartalet – från plus 14 till plus 40. Även övriga regioner visar positiva prognoser.

Annons