Nordnet säljer privatlåneportfölj till Ikano Bank

Taggar i artikeln

Ikano Bank Nordnet
Lars-Åke Norling, NordnetLars-Åke Norling, Nordnet
”Privatlån utgör en allt mindre del av vår affär och produkten har inte en tillräckligt stark koppling till vår övriga verksamhet”, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.
Publicerad
Uppdaterad

Nordnet säljer sin privatlåneportfölj till Ikano Bank. Köpeskillingen motsvarar en premie till utlånad volym och affären beräknas slutföras under andra halvåret 2024.

Realtid.se

Utlånad volym uppgick vid utgången av mars 2024 till cirka 3,8 miljarder kronor och antalet kunder är cirka 26 000 stycken. Det framgår av ett pressmeddelande.

Transaktionen förutsätter godkännande av Finansinspektionen, Konkurrensverket och Inspektionen för strategiska produkter, vilket beräknas ske inom sex månader från idag. Den slutliga köpeskillingen kommer att fastställas på tillträdesdagen. Hade tillträdesdagen infallit den 31 mars 2024 så hade köpeskillingen uppgått till cirka 101,5 procent av utlånad volym.

Transaktionen bedöms vid tillträdesdagen ha en svagt positiv effekt på Nordnets resultaträkning exklusive nedskrivning av goodwill och inklusive direkta kostnader kopplade till transaktionen. Nordnets riskvägda totalkapitalkrav beräknas i och med transaktionen minska med cirka 350 miljoner kronor.

Annons

–Den här affären är strategiskt riktig för Nordnet. Privatlån utgör en allt mindre del av vår affär och produkten har inte en tillräckligt stark koppling till vår övriga verksamhet. Genom den här transaktionen frigör vi kapital och får möjlighet att framåt lägga ett odelat fokus på vårt kärnområde sparande och investeringar, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet i en skriftlig kommentar.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige agerade finansiell rådgivare och Cederquist legal rådgivare till Nordnet. Vinge agerade legal rådgivare till Ikano Bank.

Annons