Nordeas rörelseresultat lägre än väntat

Taggar i artikeln

Nordea
Frank Vang-Jensen, Nordeas vd och koncernchef. Foto: TTFrank Vang-Jensen, Nordeas vd och koncernchef. Foto: TT
Frank Vang Jensen, Nordeas vd. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Nordea Bank redovisar intäkter som var lägre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var också lägre än väntat. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Finwire

De totala intäkterna uppgick till 2 915 miljoner euro (2 897), vilket var sämre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 3 034 miljoner euro.

Räntenettot uppgick till 1 946 miljoner euro (1 641), väntat 1 942 miljoner euro.

Provisionsnettot blev 763 miljoner euro (785), väntat var 763 miljoner euro.

Annons

Rörelsekostnaderna uppgick till 1 417 miljoner euro (1 212), analytikerkonsensus var 1 399 miljoner euro.

”De underliggande kostnaderna ökade med 2 procent på årsbasis. Under kvartalet gjorde vi nedskrivningar av immateriella tillgångar till ett värde av 177 miljoner euro, främst till följd av förändrad redovisningspraxis gällande utvecklingskostnader för digitala tjänster (som nu kostnadsförs löpande)”, säger vd Frank Vang Jensen i rapporten.

Frånsett dessa nedskrivningar var avkastningen på eget kapital 15,9 procent. För ett år sedan var nivån 16,3 procent. ”Minskningen berodde på ett mycket lågt nettoresultat av
poster till verkligt värde, vilket påverkades av räntevolatilitet och negativa omvärderingar i likviditetsportföljen”, säger Vang Jensen.

Annons

Kreditförlusterna uppgick till 83 miljoner euro. I fjol var kreditförlusterna 59 miljoner euro. Väntat var kreditförluster på 81 miljoner euro.

Rörelseresultatet blev 1 415 miljoner euro (1 626), väntat var 1 573 miljoner euro.

Bolaget ökar utdelningen till 0,92 euro (0,80), väntat var 0,97.

Annons

”Som tidigare meddelats har vi uppdaterat vårt finansiella mål för 2025: det nya målet är en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent, jämfört med det ursprungliga målet på
över 13 procent. Det uppgraderade målet för 2025 speglar de betydande strukturella förbättringar som gjorts i hela Nordeakoncernen de senaste fyra åren, och som hjälper oss att
leverera hög resultatkvalitet, med god lönsamhet och låg volatilitet”, säger Frank Vang-Jensen.

Han säger vidare:

”För 2024 är vårt mål att öka intäkterna snabbare än kostnaderna – om än inte i samma takt som 2023 – och att skapa en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent för helåret”.

Annons