Juridik Nyhet

Näringslivstoppar stäms på miljoner efter konkurs

Taggar i artikeln

Mats Gabrielsson Trention
Trention, där Mats Gabrielsson är huvudägare, ger sig in i en ny mångmiljontvist i domstol.
Publicerad
Uppdaterad

Investeringsbolaget Trention, med Mats Gabrielsson som huvudägare, kräver 44 miljoner av tidigare Nokia-chef och riskkapitalist.

Per Agerman

Trention, där Mats Gabrielsson är huvudägare, ger sig in i en ny mångmiljontvist i domstol. Sedan förra året drivs en process mot Mangold med krav på ersättning efter en misslyckad investering i ett fastighetsbolag.

I veckan lämnades en ny stämning in mot två tidigare styrelseledamöter i bolaget Zenterio som försattes i konkurs i juli förra året. Zenterio var en avknoppning från Nokia med en egen mjukvara för digital-tv-system. Redan i samband med konkursen meddelade Trention, utan att nämna motpartens namn, att man avsåg att driva en process för att återfå lån på totalt 37 miljoner kronor som beviljats bara några månader före konkursen.

Trention har valt att rikta skadeståndskravet mot Olli-Pekka Kallasvuo, tidigare chef för Nokia och ordförande i Zenterio, samt styrelseledamoten Fredrik Oweson, partner på riskkapitalbolaget Scope som var stor ägare i bolaget.

Annons

I båda stämningarna kräver Trention 44 miljoner kronor, vilket är lånebeloppet plus utebliven ränta. Bolaget hävdar att Kallasvuo och Oweson har ett solidariskt betalningsansvar.

Grunden för stämningen är att Trention aldrig hade beviljat några lån om de känt till det ansträngda finansiella läge som Zenterio befann sig i våren 2019. En avgörande förklaring till konkursen var att Deutsche Telekom, som var den största kunden, överraskande hoppade av.

”Trention kände inte till att storkunden Deutsche Telekom i slutet av 2018 hade dragit sig ur samarbetet med Zenterio, och att en mycket väsentlig del av intäktsbasen därför försvunnit. Det har i efterhand framkommit att Zenterio redan i februari 2019 behövde kapitaltillskott överstigande 30 – 40 miljoner kr (utöver lånet om 25 000 000 kr) för att undvika insolvens under perioden fram till oktober 2019”, skriver Trentions ombud i stämningen.

Annons

Dessutom pekar Trention på att andra långivare, däribland Collector Bank, inte informerades om de tillkommande lånen som de enligt avtal skulle godkänna. Trention hävdar också att de utlånade medlen inte använts till de satsningar som utlovats, utan istället gick till att täcka löpande kostnader.

Trention fick inga säkerheter för sina krediter, däremot intygade Zenterios styrelse att den skulle verka för att ny finansiering kom in genom en nyemission samt att en del av verksamheten skulle säljas för att få in kapital.

”Styrelseordföranden Olli-Pekka Kallasvuo har undertecknat de båda låneavtalen, som enligt ordalydelsen innehåller förbindelser gjorda av styrelseledamöterna i Zenterio. Samtliga styrelseledamöter har godkänt de båda låneavtalen”, skriver Trention i stämningen.

Annons

Enligt Trention försökte Zenterio istället att få till en informell rekonstruktion under sommaren 2019, där Trention bland annat erbjöds aktier som ersättning. Trention hävdar att styrelsen avsiktigt också avstod från att ta in nytt kapital trots att en lösning fanns på plats:

”Styrelsen ansökte om detta trots att en finansiell rådgivare och vissa andra före styrelsens konkursansökan hade ordnat fram s.k. emissionsgarantier om totalt ca 70 miljoner kr. Dessa emissionsgarantier möjliggjorde en framgångsrik kapitalanskaffning för Zenterio, men istället för att verka för en sådan kapitalanskaffning valde styrelseledamöterna att ansöka om att Zenterio skulle försättas i konkurs.”

Av stämningen framgår att det var Fredrik Crafoord, tidigare tradingchef på HQ, som arbetat fram finansieringslösningen. Crafoord ska också ha varit den som såg till att de båda bolagen fick kontakt till att börja med.

Trention kräver som en del av sin bevisning att editionsförhör hålls med flera personer, däribland Olli-Pekka Kallasvuo och Fredrik Oweson. Även Bonnier-chefen Tomas Franzén, som också satt i styrelsen, ska förhöras enligt Trentions begäran.

Realtid.se söker motpartens ombud för en kommentar.

 

Annons