FinansNyhet

Minus 3,8 miljarder för AMF

”Vår totalavkastning tyngs under kvartalet framförallt av kraftigt fallande aktiekurser på världens börser, men även värdet på våra räntetillgångar faller i spåren av stigande räntor”, säger Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef AMF.
Publicerad
Uppdaterad

AMF redovisar ett resultat på minus 3,8 miljarder för perioden januari–mars. Motsvarande period förra året landade resultatet på plus 39 miljarder. Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om sammanlagt 18,4 (8,5) miljarder kronor till periodens resultat.

Realtid.se

AMF rapporterar en totalavkastning på minus 4,8 procent procent för perioden januari-mars 2022 jämfört med plus 4,3 procent motsvarande period förra året. Solvensgraden landade på 238 (211) procent.

AMF:s förvaltningskostnad för traditionell försäkring uppgår till 11 (11) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Den genomsnittliga årsavkastningen har under de senaste fem åren varit 7,6 (8,4) procent och 8,0 (7,9) procent under de senaste tio åren.

– Vår totalavkastning tyngs under kvartalet framförallt av kraftigt fallande aktiekurser på världens börser, men även värdet på våra räntetillgångar faller i spåren av stigande räntor. Samtidigt levererar såväl våra fastighetsinvesteringar som våra alternativa investeringar i tillgångar som skog, infrastruktur och energi en positiv avkastning, vilket tillsammans med vår aktiva förvaltning dämpar nedgången.  I samband med Rysslands invasion sålde vi i möjligaste mån de mycket begränsade ryska tillgångar vi hade i vår livportfölj, säger Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef AMF.

Annons

Under perioden uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,11 (0,11) procent. Premieinkomsten uppgick till 14 (13,3) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 1,4 (1,4) miljarder kronor. Solvensgraden steg till 238 (211) procent, som en konsekvens av högre diskonteringsräntor vilket innebär lägre försäkringstekniska avsättningar (FTA).

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 201 (183) miljarder kronor.

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 798 (760) miljarder kronor.

Annons

 

Annons