Nils-Carlsson vd Resurs Bank
Nils-Carlsson, vd, Resurs Bank. Foto: Resurs Bank
Bank

Minskat rörelseresultat för Resurs Bank fjärde kvartalet

Utlåning, intäkterna och rörelseresultatet minskade för Resurs Bank fjärde kvartalet. 

 

Publicerad 2021-02-09

Under fjärde kvartalet minskade Resurs Banks rörelseresultat före kreditförluster med 13 procent till 958 miljoner kronor. Exklusive engångskostnader var minskningen 5 procent. Rörelsens intäkter minskade med 6 procent till 1 658 miljoner kronor. Halvåret innehöll engångskostnader om 70 miljoner kronor kopplade till den transformationsresa banken inledde under kvartalet. 

Under helåret 2020 minskade utlåning till allmänheten minskade med 2 procent till 30 858 miljoner kronor, en ökning i lokal valuta med 2%. Rörelsens intäkter minskade med 2 procent till 3 407 miljoner kronor.

Resurs Bank ser dock redan nu resultat av den transformationsresa banken inledde under fjärde kvartalet för att bli en mer datadriven och tech-orienterad finansiell aktör under 2021 och även öka verksamhetens fokus på hållbarhetsfrågor. I samband med transformationen har ett nedskrivningsbehov om 48 miljoner kronor identifierats, varav 38 miljoner kronor avser tidigare aktiverade IT-investeringar. Personalförändringar och minskningar har även genomförts vilka kostat 22 miljoner kronor. Totalt uppgick dessa engångskostnader för det andra halvåret till 70 miljoner kronor. 

– Det mer datadrivna och agila arbetssätt med produktutveckling i autonoma team som implementerades under hösten levererade omgående resultat i form av en ny version av vår bankapp, som utvecklats i egen regi och nu gör det ännu enklare för våra kunder att hantera sina engagemang hos Resurs, säger Nils Carlsson, vd för Resurs Bank, i en skriftlig kommentar till bokslutskommunikén.

Han fortsätter

–  En annan del av transformationsresan är ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor och under andra halvåret rekryterades en affärsdriven Nordic Sustainability Manager med uppdrag att driva och utveckla vårt nordiska hållbarhetsarbete.

Platsannonser

Logga in