M&A

Maktkampen om Victoria Park fortsätter

Starwood fullföljer budet på Victoria Park fortfarande med villkoret att nå minst 35 procent av rösterna, trots det nya högre budet från Vonovia som rekommenderades av JLL.

Uppdaterad 2018-06-15
Publicerad 2018-06-05

Den 1 april 2018 lämnade Starwood Global Opportunity Fund XI, som förvaltas av Starwood Capital Group, genom det helägda dotterbolaget HomeStar InvestCo AB, ett kontanterbjudande till aktieägarna i Victoria Park AB.  Budet låg på 34 kronor kontant för varje A respektive B aktie och 315 kronor för varje preferensaktie i Victoria Park. En månad senare seglade dock en ny budgivare upp med ett högre bud som även rekommenderades av JLL Transaktion Services. Budet låg på 38 kronor per A-aktie respektive B-aktie och 316 kronor per preferensaktie.

Nu meddelar Starwood att fonden fullföljer kontanterbjudandet till aktieägarna i Victoria Park. Villkoret under erbjudandetiden är att åtminstone nå 35 procent av de totala rösterna i Victoria Park.

Vid utgången av acceptperioden den 1 juni 2018, hade Starwoods bud accepterats av aktieägare i Victoria Park som representerade motsvarande 24,4 procent av det totala antalet aktier och 32,1 procent av det totala antalet röster i Victoria Park. 

Acceptperioden avslutades den 1 juni 2018 och kommer inte förlängas, meddelar Starwood. Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart som möjligt och Starwood bekräftar att redovisning av likvid kommer påbörjas omkring den 11 juni 2018. 

Platsannonser