Finans

Magnolia Bostad emitterar ett nytt seniort icke-säkerställt grönt obligationslån om 550 000 000 kronor

Magnolia Bostad har emitterat ett seniort icke-säkerställt grönt obligationslån med rörlig ränta till ett belopp om 550 000 000 kronor under ett ramverk om 700 000 000 kronor med en löptid om tre och ett halvt år. 

Publicerad 2020-09-24

De nya obligationerna förfaller i april 2024 och har en rörlig ränta om stibor tre månader plus 7,50 procent och emissionen var kraftigt övertecknad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Magnolia Bostad avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer. Emissionslikviden från obligationsemission kommer användas i enlighet med principerna i Bolagets ramverk för gröna obligationer.

Nordea och Pareto Securities har gemensamt agerat bookrunners  samt agerar dealer managers och tender agents för återköpserbjudandet. Nordea har agerat ensam rådgivare till Magnolia Bostad i samband med upprättande av det gröna ramverket. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

Platsannonser