Börs

Loomis förvärvar Ziemann

Värdehanteringsföretag Loomis AB har, genom ett helägt dotterbolag, ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Ziemann Sicherheit Holding GmbH (Ziemann).

Publicerad 2019-01-29

Ziemann bedriver primärt inhemsk värdehanteringsverksamhet och därutöver utför Ziemann även viss bevakningsverksamhet samt grossist- och detaljhandelsverksamhet avseende valutor och ädelmetaller. Enterprise value, det vill säga köpeskillingen på skuldfri basis, uppgår till cirka 160 MEUR, motsvarande cirka 1 640 MSEK.

Ziemann har cirka 2 700 anställda och nettointäkterna under 2018 uppgick till cirka 175 MEUR. Mer än 90 procent av nettointäkterna avser värdehantering. Den nuvarande rörelsemarginalen, EBITA1), uppgår till cirka 7 procent.

Loomis är noterat på Nasdaq Stockholm.

Platsannonser