Länsförsäkringar redovisar oförändrat rörelseresultat

Taggar i artikeln

Länsförsäkringar Bank
Sven Eggefalk.
Publicerad
Uppdaterad

Länsförsäkringar Bank redovisar ökande intäkter under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultat var oförändrat under perioden.

Finwire

De totala intäkterna uppgick till 1 447 miljoner kronor (1 261,5).

Räntenettot uppgick till 1 688 miljoner kronor (1 816,1).

Provisionsnettot exklusive ersättningar till länförsäkringarbolagen blev 403 miljoner kronor (354).

Annons

Provisionsnettot var minus 274 miljoner kronor (-554).

Rörelsekostnaderna uppgick till 698 miljoner kronor (605).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 749,1 miljoner kronor (656,6).

Annons

Kreditförlusterna uppgick till 68 miljoner kronor. I fjol var kreditförlusterna positiva med 21 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 582 miljoner kronor (582).

–Vår finansiella ställning är fortsatt mycket stark, med starka kapital- och likviditetsnyckeltal och låga kreditförluster. Med ett stabilt resultat, en mycket god kreditkvalitet och med engagerade medarbetare står vi starka, och sammantaget utgör detta en viktig grund för vår långsiktiga tillväxt och våra möjligheter att finnas där för kunderna i finansiella och privatekonomiska, säger Sven Eggefalk, vd i Länsförsäkringar Bank.

Annons

Annons