FinansNyhet

Länsförsäkringar ökar till över 10 procent hållbara obligationer

Publicerad

Totalt är nu mer än 10 procent av det förvaltade kapitalet i Länsförsäkringar Fondliv, Liv och Saks portföljer investerat i hållbarhetsinriktade obligationer.

Camilla Jonsson

Under årets första kvartal har investeringar i gröna, sociala och andra hållbara obligationer ökat med 3 miljarder kronor. Investeringarna uppgick till över 12,5 miljarder vid kvartalets slut, varav 11,3 miljarder i Länsförsäkringar Liv. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Andelen investeringar i gröna, sociala och andra hållbara obligationer verkar, enligt vår egen jämförelse, just nu vara högst i branschen bland svenska förvaltare, sett i förhållande till det totala investerade kapitalet, säger Kristofer Dreiman i en skriftlig kommentar. 
 
– Vårt mål är att öka andelen klimatsmarta och hållbara investeringar samt kunna visa vilka effekter dessa investeringar har. Därför redovisar vi nu hur våra innehav i hållbara obligationerna bidrar till FNs respektive globala mål. Störst bidrag har gjorts till mål nummer 13 ”bekämpa klimatförändringar”, följt av mål 11 ”hållbara städer och samhällen” och mål 7 ”förnyelsebar energi.

Sammanställningen över fördelningen mellan investeringar i gröna, sociala och andra hållbara obligationer, och dess bidrag till utvalda globala mål.

Länsförsäkringars pensions- och försäkringskunder har nu gemensamt i portföljerna över 80 bolag (emittenter) med gröna, sociala eller andra hållbara obligationer. Ett tiotal emissioner lades till portföljerna under kvartalet, bland andra:

  • Den sociala covid-19 fokuserade obligationen från International Finance Corporation (IFC), en del av Världsbanken.
  • Region Stockholms gröna obligation där utlåning bland annat ska gå till utbyggnad av infrastruktur för kollektivtrafik.
  • Läkemedelsbolagets Pfizers hållbara obligation där utlåning ska öka tillgången till läkemedel för utsatta grupper samt finansiera olika miljöinriktade projekt inom energieffektivitet och avfallshantering.
  • Fastighetsbolagets Vasakronans gröna obligation som ska finansiera hållbara fastigheter och där bland annat trä är tänkt att användas som material vid nybyggnation i högre utsträckning.

 

Annons