Börs

Lannebo ökar i Nordax

Lannebo Fonder köper aktier i nischbanken och Vision Capital säljer hela sitt innehav.

Realtid.se
Uppdaterad 2017-02-15
Publicerad 2017-02-15

Lannebo Fonder har ökat sitt ägande i Nordax.

Före affären ägde Lannebo Fonder 3.836.490 aktier och efter transaktionen uppgår antal aktier till 6.978.772 aktier motvarande 6,29 procent av kapital och röster.

Transaktionen ägde rum 14 februari. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Vision Capital sålde den 14 februari hela sitt innehav på 11.813.098 aktier i nischbanken mostvarande 13,6 procent av kapital, vilket framgår av ett flaggningsmeddelande.

Under måndagen förvärvade Öresund 350.000 aktier i Nordax och efter transaktionen uppgår ägandet till 5.773.924 aktier motsvarande 5,2 procent av kapitalet och rösterna i Nordax.

Då personer eller företag i denna artikel har kopplingar till Qviberg-sfären väljer vi för tydlighetens och transparensens  skull att påtala att Qviberg-sfären är delägare i Realtid Media via Aktiebolaget Custos.

Platsannonser