Bank

Landshypotek Bank ökar vinsten

Landshypotek Bank ökar vinsten under årets första nio månader med bidrag från ökade utlåningsvolymer.

Olof Swahnberg
Publicerad 2019-10-25

Bankens rörelsevinst för de tre första kvartalen steg till 345 miljoner kronor, från 297 miljoner kronor motsvarande period förra året. Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner ökade rörelsevinsten till 341 miljoner kronor från 280 miljoner kronor.

– Vi är allt mer aktiva för våra jord- och skogsbrukskunder, och successivt etablerar vi oss som bolånebank. Under kvartalet har vi sålt vår enda kvarvarande fastighet, men även volymtillväxten bidrar till att förbättra resultatet, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, enligt delårsrapporten.

Bankens utlåning uppgår till 75,4 miljarder kronor vid slutet av september, en ökning med 1,5 miljarder kronor jämfört med ett år tidigare. 

Under hösten har bankens tillväxt av bolån ökat kraftigt, skriver banken, med en utlåning per den sista september på över 5,7 miljarder kronor till villaägare. Vid årsskiftet uppgick bolånevolymen till 3,7 miljarder kronor. 

 

Platsannonser