Finans Nyhet

”Kryptotillgångar hotar klimatomställningen”

Taggar i artikeln

Erik Thedéen
Erik Thedéen, Finansinspektionen, Björn Risinger, Naturvårdsverket.Erik Thedéen, Finansinspektionen, Björn Risinger, Naturvårdsverket.
Erik Thedéen och Björn Risinger.
Publicerad

Ett förbud behövs mot utvinning av kryptotillgångar som använder mycket energi. Det skriver Finansinspektionens och Naturvårdsverkets generaldirektörer, Erik Thedéen och Björn Risinger, i dag på DN Debatt.

Realtid.se

”Kryptotillgångars samhällsnytta kan och bör ifrågasättas. Finansinspektionen, liksom andra aktörer som Internationella valutafonden och amerikanska centralbanken, bedömer att kryptotillgångar medför stora problem. Riskerna för konsumenter är betydande samtidigt som de används i kriminella syften som penningtvätt, finansiering av terrorism och som betalmedel vid utpressningar. Kryptotillgångar har samtidigt en stor negativ påverkan på klimatet där utvinningen i dag leder till stora utsläpp av växthusgaser och hotar den nödvändiga klimatomställningen i morgon. Det är oroande och något som behöver regleras”, skriver Erik Thedéen och Björn Risinger i sin debattartikel på Dagens Nyheter.

Många kryptoproducenter har, på grund av ökad debatt om klimatpåverkan och att Kina förbjudit bitcoin, börjat titta på möjligheten att utvinna tillgångarna med hjälp av förnybar energi. Blickar riktas mot Norden, där priserna är låga, beskattningen är förmånlig och tillgången på förnybar energi är god.

”Vi ser redan etableringar i norra Sverige. Mellan april och augusti i år ökade elkonsumtionen, för utvinning av bitcoin i Sverige, med flera hundra procent och uppgår nu till 1 TWh på årsbasis. Det motsvarar hushållselen för 200 000 hushåll. Det är en utveckling som vi behöver stoppa.”

Annons

Skribenterna föreslår därför följande åtgärder:

  • Att EU utreder att förbjuda den energikrävande utvinningsmetoden proof of work. Det finns andra metoder för att utvinna kryptotillgångar, inklusive bitcoin och ethereum, som beräknas minska energianvändningen med 99,95 procent med bibehållen funktion.
  • Att Sverige motverkar bred etablering av kryptoutvinning med den energikrävande metoden under tiden.
  • Att företag som strävar efter att ha en verksamhet i linje med Parisavtalet inte kan kalla sig hållbara om de handlar och investerar i kryptotillgångar som utvunnits med metoden proof of work.
  • Visst finns det en risk att dessa åtgärder leder till att kryptoproducenter lägger utvinningen i andra länder där den potentiellt kan leda till större utsläpp. Men Sverige och EU bör gå före och bana väg för att nå Parisavtalets mål. Det är därmed också viktigt att beslut från EU följs upp av andra länder och regioner, något som EU och Sverige bör verka för.
  • Ett förbud i EU sätter press på andra länder och leder till att kryptotillgångar utvinns med mer energieffektiva metoder i hela världen. Och på så sätt kan förnybar energi användas för klimatomställning där den gör som mest nytta.

Annons