"Det vore därför klädsamt om Finansinspektionen skamset bad om ursäkt och erkände att man missat att slå ner på en oseriös aktör under många år," skriver Per Agerman. Foto (montage): Finansinspektionen
Krönika

Exceed-beslutet slår tillbaka mot FI

Finansinspektionen borde skamset be om ursäkt för att man så länge missat att slå ner på branschens oseriösa aktörer, skriver Realtids Per Agerman.

Per Agerman
Publicerad 2020-06-03

Finansinspektionen drar in tillståndet för Exceed Capital och generaldirektören Erik Thedéen går bombastiskt ut och förklarar att denna typ av bolag inte har på marknaden att göra. Det är inte första gången FI flexar med musklerna och det är inte heller första gången som detta får ett löjets skimmer över sig.

Den som vill hitta hård kritik mot Exceed har en festläsning i FI:s beslut. Så här står det bland annat:
"Exceed har således på ett tydligt sätt åsidosatt omsorgen om sina kunder och inte följt sådana centrala kundskyddsregler som ankommer på företaget att leva upp till, i synnerhet som Exceed i vissa fall närmast vilselett kunderna om vilka avgifter som kunderna har haft att betala för produkter de köpt."

Den som tror att detta är resultatet av en plötsligt uppflammande girighet hos de ansvariga tror fel. Det är istället ett förväntat resultat i en bransch som i praktiken lärt sig att upptäcktsrisken är liten.

Exceed-gruppen har verkat på marknaden under många år och sålt en brokig palett av olika investeringsprodukter. Ofta med höga kostnader för kunderna, som inte sällan är äldre privatpersoner med begränsad kunskap om finansiella instrument.

I realiteten har Finansinspektionen haft ett begränsat intresse att granska Exceeds verksamhet. Under 2017 gjordes visserligen ett tillsynsprojekt men detta var begränsat i omfattning och slutade med böter.

Nu motiverar FI sitt nya beslut med att man mottagit klagomål från kunder under våren 2019 samt att man velat följa upp om tidigare brister åtgärdats. Detta gjordes under andra halvan av 2019 och redan vid årsskiftet låg ett sanktionsärende klart. Sedan har det alltså tagit ytterligare nästan sex månader att dra in tillståndet, trots att verksamheten haft så stora brister att endast en tilllståndsindragning fanns kvar som alternativ.

I denna utredning har FI fokuserat på tidsperioden januari 2018 till maj 2019. Men allt tyder på att slutsatserna blivit de samma om granskningen gjorts tidigare, exempelvis i samband med den begränsade granskningen 2017. Den som söker i FI:s diarie hittar lätt kundklagomål långt bak i tiden.

I dag har Exceed omkring 10 000 kunder. FI påtalar att "nuvarande och presumtiva kunder" kan skadas om verksamheten inte omedelbart stoppas. Men frågan är hur många nya kunder som tillkommit under de år som FI inte agerade? Ingen vet.

Det vore därför klädsamt om Finansinspektionen skamset bad om ursäkt och erkände att man missat att slå ner på en oseriös aktör under många år. I stället hänvisas kunder som drabbats till ARN eller en stämning i domstol, knappast särskilt lockande för äldre pensionärer.

Ur branschens perspektiv är Exceed-exemplet också problematiskt. Med en välfungerande tillståndsgivande och -granskade verksamhet hos FI hade de tillståndspliktiga bolagen kunnat bolla frågor och löpande fått feedback på mindre tillsynsmoment från FI. Då hade oseriösa aktörer upptäckts snabbare samtidigt som seriösa hade kunnat slipa bort tveksamheter.

Erik Thedéen basunerar ut att branschens aktörer gör bäst i att läsa Exceed-beslutet och ta varning av det indragna tillståndet. Men risken är att branschen hukar i bänkarna och sluter sig mot FI. För det är långt ifrån klart exakt var gränserna går mellan det acceptabla och det oacceptabla.

I dag är det närmast slumpen som avgör om FI väljer att inleda en tillsynsundersökning eller inte. Och därmed blir det slumpen som avgör vem som får tillståndet indraget eller inte.

 

Platsannonser