Fastigheter

KPA Pension i miljardaffär

Folksamägda KPA Pension förvärvar en nybyggd kontorsfastighet i Globenområdet av Fabege för 1 608 miljoner kronor.

Uppdaterad 2019-05-06
Publicerad 2019-05-06

Fastigheten, Pelaren 1 om cirka 21 500 kvm,  färdigställdes 2018 och ligger intill Globen City, Söderstaden och Slakthusområdet. Fastigheten är fullt uthyrd. 

För Fabeges del kommer resultatet från affären kommer att redovisas som en orealiserad värdeförändring om 138 miljoner kronor i andra kvartalet 2019.

- Det här är en långsiktig investering som hjälper oss att öka vårt innehav av fastighetstillgångar och trygga god avkastning på kundernas pensionspengar. Förvärvet ligger också helt i linje med vår fastighetsstrategi där kontor i bra lägen i storstäder är en hörnsten, säger Lars Johnsson, fastighetsdirektör i Folksamgruppen i en skriftlig kommentar.

Värdet av KPA Pensions fastigheter uppgår efter investeringen till 13 miljarder kronor. Totalt är marknadsvärdet på Folksamgruppens fastigheter nu nästan 38 miljarder kronor.

 

Om KPA Pension

KPA Pension är stort som pensionsbolag inom kommunsektorn, med en och en halv miljon enskilda kunder och 1 000 arbetsgivarkunder. Bolaget förvaltar över 150 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Platsannonser

Nyheter