Annons

Annons

KPA Pension

Folksam och KPA Pension, som ingår i Folksamgruppen, investerar 4 miljarder kronor i aktier utgivna av Heimstaden vid den riktade nyemissionen. 

130 medarbetare från KPA Pension har gått en utbildning för att HBTQ-certifieras. Britta Burreau, vd KPA Pension, berättar vad detta innebär och vad medarbetarna tagit med sig.

Folksamgruppens livbolag har från slutet av mars till mitten av april mer än halverat antalet innehav i de utländska aktieportföljerna. Därmed bedöms aktieplaceringarnas koldioxidavtryck minska med 20 procent.

Folksamägda KPA Pension förvärvar en nybyggd kontorsfastighet i Globenområdet av Fabege för 1 608 miljoner kronor.

Pensionsbolaget investerar i gröna obligationer emitterade av Stockholms läns landsting och Göteborgs stad.

Nordea Liv & Pensions vd Britta Burreau slutar och blir vd för KPA Pension. Hon efterträds av Johan Nystedt.