Finans Nyhet

”Gör din chef så bra som möjligt”

Gith Bengtsson SwedbankGith Bengtsson Swedbank
Publicerad

Kompetensutveckling och mångfald är avgörande för att vara en attraktiv arbetsgivare, menar Gith Bengtsson, Head of Swedbank Experience Group HR och ny vice ordförande i Diversity Charter Sweden.

När Gith Bengtsson tog ett vikariat på Sparbanken i Oskarshamn hade hon en treårig naturvetenskaplig gymnasieutbildning och ett lärarvikariat i bagaget. Hon ville egentligen bli ämneslärare för högstadiet eller gymnasiet, men det var svårt 1982. Hon trodde inte hon skulle bli kvar på banken så länge, men nu närmare 40 år senare arbetar hon på gruppnivå med de strategiska och taktiska frågorna utifrån ett HR-perspektiv på Swedbank.

– Jag tycker om att göra nytta och upptäckte att bank är viktigt både ur ett finansiellt perspektiv, men också för den enskilda kunden. Man behöver inte bli lärare, präst eller jobba på lasarett för att göra nytta. Sparbanksrörelsen har en stark koppling till samhällsengagemang och samhällsnytta, vilket tilltalar mig, säger Gith Bengtsson och fortsätter:

– En annan viktig orsak till att jag blivit kvar är att jag har fått utvecklas och fått möjligheten att utveckla andra.

Annons

”Man behöver inte bli lärare, präst eller jobba på lasarett för att göra nytta. Sparbanksrörelsen har en stark koppling till samhällsengagemang och samhällsnytta, vilket tilltalar mig.”

Gith Bengtsson blev också nyligen invald i Diversity Charter Swedens styrelse som vice ordförande.

– Swedbank är en av grundarna och därmed årlig sponsor i Sverige och tre baltiska länder och eftersom mångfald och inkludering är en del av vårt DNA tyckte jag att vi borde engagera oss mer i Diversity Charter genom att ha en representant i styrelsen, men jag hade tänkt att det skulle vara någon annan än jag, säger hon.

Annons

Eftersom mångfald och inkludering faller inom Gith Bengtssons roll som Head of Swedbank Experience Group HR samt att hon har lång erfarenhet av styrelsearbete från sitt arbete som fackförbundsordförande föll valet ändå naturligt på henne.

– Jag känner att jag kan se till att vi kan bidra med så mycket från Swedbanks håll och få ett bredare engagemang. Människors lika värde är så starkt för mig.

– Det är självklart viktigt ur ett samhällsperspektiv, men även för företag som vill vara lönsamma. Man behöver spegla kundbasen på våra medarbetare och gör vi det blir det bra för affärerna och vi kan vara mer långsiktigt hållbara. Att vara lönsam är att vara hållbar, det går inte att vara hållbar om man inte är lönsam.

Annons

”Att vara lönsam är att vara hållbar, det går inte att vara hållbar om man inte är lönsam.”

I sin roll på Swedbank arbetar hon på en strategisk och taktisk nivå med allt som rör bankens förhållande direkt till medarbetaren.

– Det handlar om processer som performance development, onboarding och offboarding av medarbetare, medarbetarmätningen,  hälsa och arbetsmiljö, digital worklife, diversity and inclusion och fackliga relationer säger Gith Bengtsson.

En roll som innebär att hon har varit högst involverad i bankens arbete kring pandemin.

– För oss, liksom alla andra företag, så hade våra HR-processer ingen utgångspunkt i att de skulle fungera i en pandemi, så det var väldigt otrampad mark. På en dryg vecka gick vi från att det inte var farligare än en vanlig vinterinfluensa till en världspandemi och sedan dess har inget blivit sig likt. Vi jobbade dag och natt. Vi opererar i sju länder och vi behövde utgå från respektive lands rekommendationer. Jag hade medarbetare som satt i lockdown med barn hemma från skolan.

– När vi har ställt frågor till medarbetarna kring detta känner många att de har fått en bättre balans i livet och att de blivit mer effektiva när de har jobbat hemifrån, men de ser också nedsidor med att inte träffas och att arbetsliv och privatliv flyter ihop. Man går inte till kaffeautomaten och får de där naturliga pauserna, utan sitter för länge framför datorn. Sedan har vi medarbetare som måste gå till kontoret och då finns naturligtvis en oro och rädsla kopplat till smittspridning.

Gith Bengtsson tror inte att arbetslivet kommer se likadant ut igen som före pandemin.

– Om man kikar på finansbranschen i stort så säger amerikanska banker att de kommer gå tillbaka som innan, medan finansbranschen i Europa ser att de kommer fortsätta med ett mer flexibelt arbetssätt. Jag tror det är viktigt ur ett employer branding-perspektiv att som arbetsgivare erbjuda möjlighet till distansarbete, så vi kommer ta med oss de goda erfarenheterna in i vårt framtida arbetssätt.

För att vara en attraktiv arbetsgivare tror Gith Bengtsson att det främst handlar om att vara tydlig med sitt varumärke, vad det står för och också omsätta det i praktiken. Därför är employer branding väldigt viktigt.

– En annan avgörande fråga är kompetensutveckling där medarbetarna måste få känna att de både kan utvecklas i sin roll och till nya roller. Det gäller att ha relevant kompetens för att vara hållbar över tid. Utöver det tror jag personligen mycket på mångfald och inkludering, eftersom diversity är en fråga som står högt på agendan och är en väldigt viktig fråga för många människor.

Sedan är Gith Bengtssons personliga råd till enskilda medarbetare att välja sin chef. 

– För det första är det viktigt att man har samma värdegrund och drivkraft. Fråga om detta under anställningsintervjun. Det kanske inte alltid kan bli en hundraprocentig matchning, men jag tror också på att man ska göra sin chef så bra som möjligt. Det är en ömsesidig relation och när man jobbar i ett team behöver man göra varandra bra, inte bara jobba för att lyckas själv. Som chef kan man inte allt, utan det är medarbetarna som är experterna. En dirigent kan ju inte spela alla instrument i en symfoniorkester, men alla instrumenten behövs, allt från triangeln till första fiolen. Att ingå i ett team är som att vara en del av en symfoniorkester eller ett idrottslag, och ibland har man så olika arbetsinnehåll att man är mer som ett friidrottslag som ska vinna mot Finland i Finnkampen.

”Det kanske inte alltid kan bli en hundraprocentig matchning, men jag tror också på att man ska göra sin chef så bra som möjligt. Det är en ömsesidig relation och när man jobbar i ett team behöver man göra varandra bra, inte bara jobba för att lyckas själv.”

 

Om Gith Bengtsson

Ålder: 59 år

Bor: Älmhult och Stockholm

Familj: Make, hund och vuxen dotter

Fritidsintressen: Lösa korsord, löser melodikrysset varje lördag, laga mat och min man har fått ut mig i trädgården

Utbildning: Naturvetenskapligt gymnasium och fackliga kurser

Karriär: Närmare 40 år på Swedbank i olika roller som ekonomi och redovisning, kontorschef och rådgivare, och heltidsarbetande koncernfacksordförande, HR-chef, och arbetar nu med strategiska HR-frågor på gruppnivå

Det här visste du inte om mig: Jag spelar piano och det har jag gjort sedan jag var nio år. Har varit med om den stora jordbävningen i San Francisco 1989.

Annons