Finans Nyhet

Finans bland de branscher som sagt upp flest tjänstemän

FinansbranschenFinansbranschen
Publicerad

Finans, försäkring och ekonomi tillhör de branscher som har sagt upp flest tjänstemän under andra kvartalet i år och de flesta som får nytt jobb går inte tillbaka till branschen, visar ny statistik från TRR.

Generellt sett ljusnar det på arbetsmarknaden för tjänstemän inom privat sektor. Statistik från omställningsaktören Trygghetsrådet, TRR, visar att färre tjänstemän blivit uppsagda under årets andra kvartal jämfört med motsvarande period i fjol. Över 4500 tjänstemän har också gått tillbaka i arbete under andra kvartalet, en ökning med 66 procent jämfört med samma period förra året.

Finans, försäkring och ekonomi hamnar dock tyvärr även i år, liksom förra året, på tredje plats över de branscher som säger upp allra flest tjänstemän under kvartalet, även om det är betydligt färre antal personer det handlar om i år. 

Handel och försäljning är den bransch som har sagt upp allra flest tjänstemän, men tillhör också den som rekryterat flest. Något som med stor sannolikhet beror på den ökning av e-handel som skett under pandemin med bland annat hemleverans av mat.

Annons

När det gäller finansbranschen däremot så återgår inte de flesta till branschen utan har hittat nya jobb i andra branscher. 17 procent har gått till offentlig sektor, 12 procent till handel och försäljning, 11 procent till service och tjänster,  8 procent till IT, 7 procent till bygg och anläggning och bara 6 procent till finans, försäkring och ekonomi. Andelen som har hittat en ny lösning inom sin bransch är alltså ganska låg.

Även omställningstiden, det vill säga den tid det tar att hitta en ny lösning, är något längre inom finans (252 dagar) än genomsnittet (220 dagar). Däremot är andelen som får hjälp av TRR och som hittar en lösning densamma som för övriga branscher, 94 procent.
 

Arbetsmarknadsstatistik från TRR för perioden april-juni 2021

3 088 tjänstemän har sökt stöd hos TRR, mot 9 288 samma period 2020. Under kvartalet gick totalt 4 502 tjänstemän vidare till ny anställning, påbörjade studier eller startade eget företag med stöd från TRR.

94 procent av de aktivt arbetssökande som avslutat sin omställning hos TRR fick en positiv lösning under kvartalet. Av dem som fått en positiv lösning:

  • fick ca 88 procent ett nytt arbete
  • startade ca 7 procent ett företag
  • valde ca 5 procent att studera

De branscher som rekryterat flest tjänstemän:

1. Handel & Försäljning

2. Offentlig sektor

3. IT

4. Bygg/Anläggning/Fastighet

5. Service & Tjänster

De branscher som sagt upp flest tjänstemän:

1. Handel & Försäljning

2. Bygg/Anläggning/Fastighet

3. Finans/Försäkring/Ekonomi

4. Rekrytering/Bemanning

5. IT

 

Annons