Finans Nyhet

Allt fler vill jobba utomlands och frilansa

Taggar i artikeln

Boston Consulting Group
Arbetsmarknaden blir allt mer global.
Publicerad

En ny internationell studie visar att en klar majoritet av alla jobbsökande är intresserade av att jobba utomlands. Och tre av fyra vill hellre jobba som frilans än vara anställd.

En stor undersökning utförd 2015 bland över 13.000 jobbsökande från 13 länder visar på en tydlig trend – att arbetskraften världen över blir allt med rörlig över nationsgränserna. Hela 64 procent är intresserade av att jobba utomlands.

Samma studie visar även att allt fler, 76 procent av de arbetssökande, vill kunna vara flexibla och därför hellre jobbar som frilans än är anställda. Och många kan tänka sig att ha flera jobb parallellt, alltså dela upp sin arbetstid mellan olika arbetsgivare.

Det är det globala managementkonsultbolaget Boston Consulting Group (BCG) som tillsammans med Recruit Works Institute ligger bakom undersökningen som är den andra i sitt slag. Man menar att resultaten från denna kommer att vara till stor hjälp för både företag, myndigheter och rekryterare när det gäller vilka strategier de ska använda sig av för att locka den bästa arbetskraften framöver.

Annons

Slutsatsen är att det blir allt viktigare att även titta utanför det egna landets gränser när det gäller rekryteringar, helt enkelt för att hitta de bästa medarbetarna. Konkurrensen om topparbetskraften hårdnar allt mer. I takt med att de arbetssökande blir allt mer flexibla när det gäller var och hur och för vem de arbetar, så måste även arbetsgivarna bli det.

Det är en informationsteknologi i ständig utveckling som är den främsta orsaken till denna förändrade syn på arbete bland framför allt yngre arbetssökande. I undersökningen  framgår också att en majoritet av alla arbetssökande använder sig av internet när de söker jobb, och att sociala medier och nätverk blir allt viktigare verktyg i jobbsökandet.

Undersökningen som heter Job Seeker Trends 2016: Increasing Global Mobility kan läsas och laddas ner i sin helhet här.

Annons

Annons