Juridik

Karnov Group stärker resultatet

Karnovs resultat för 2019 ökade till 80 miljoner kronor, att jämföras med 63 miljoner kronor året före.

Uppdaterad 2020-02-21
Publicerad 2020-02-21

Karnov Group arbetar främst med information och utbildning inom juridik, skatt och ekonomi.

2019:s sista kvartalsrapport visar att Karnovs nettoomsättning under det sista kvartalet steg med 6 procent till 189 miljoner kronor. Motsvarande siffra året innan var 179 miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 4 procent.

Resultatet blev exakt samma som året innan, 6 miljoner kronor. För helåret gjorde Karnov ett resultat på 80 miljoner kronor, att jämföras med 63 miljoner kronor året innan.

Vd Flemming Breinholt kommenterar kvartalet så här:

– Under helåret 2019 levererade Karnov Group enligt sina strategier och var i linje med de finansiella förväntningar som kommunicerades vid börsintroduktionen.

– Genom en ökning om 4,1 procent i det fjärde kvartalet 2019 fortsatte den organiska försäljningen att växa i linje med vårt mål på medellång sikt om 3-5 procent och i samma takt som den genomsnittliga tillväxttakten om 4,0 procent för helåret 2019. – Försäljningen var fortsatt stark på onlinemarknaden och uppvägde det mesta av den negativa effekten från den krympande offline­marknaden.

Om synergier i Sverige och marknadssatsningar i Danmark säger Vd Flemming Breinholt så här:

– Under 2020 förväntar vi oss fullständiga synergier till följd den slutförda integrationen av Norstedts Juridik.

– Som meddelats i samband med börsintroduktionen kommer även amorteringarna att öka. Det beror på att arbetet med att integrera Norstedts Juridik kunde avslutas under 2019.

Strax efter att börsen öppnat på fredag förmiddag var aktien ner med 1,75 procent.

Platsannonser