"Känns väldigt hård"

Börslegendaren Bo "Löparn" Engwall ger sin syn på den fällande domen.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2012-02-13

I fredags blev det klart att Bo ”Löparn” Engwall döms mot sitt nekande för otilllbörlig marknadspåverkan efter handel i Aktietorgetlistade läkemedelsbolaget NeuroVive.

Stockholms tingsrätt dömer honom till villkorlig dom och dagsböter på 32.000 kronor samt en avgift till brottsofferfonden på 500 kronor.

Ekobrottsmyndighetens åklagare Jan Leopoldson och domstolen anser att han gjort fel och menar att han har handlat med sig själv vid totalt 10 tillfällen på handelsplatserna Aktietorget och Burgundy den 3 september 2010.

I dag svarar Bo ”Löparn” Engwall själv på EBM:s anklagelser och Stockholms tingsrätts dom i ett e-post till Realtid.se.

Han börjar mejlet med att citera domen som säger: "Exempel som nämns är, såvitt är relevant i målet, att givna handelsorder utgör en betydande andel av den dagliga omsättningen i det relevanta finansiella instrumentet, särskilt när detta leder till en väsentlig förändring av priset på instrumentet, och att utförda transaktioner inte leder till någon förändring av det verkliga ägandet av ett finansiellt instrument som handlats på en reglerad marknad."

Bo "Löparn" Engwall radar därefter upp tre motiveringar till varför han egentligen borde ha friats från misstankarna.

1. Min omsättning på båda depåerna ihop när de hade inbördes avslut utgjorde 17.6 % av omsättningen. Ett annat falls delmål har i hovrätten friats med motivering andel omsättning ca 14 % (trots att handeln skedde mellan helt egna depåer dessutom i det fallet).

2. Kursförändringen vid de 10 inbördes avsluten var 0-2.52 % vilket är mycket litet för NVP-aktien som så gott som alltid eller alltid rör sig mer varje handelsdag och ofta mer mellan enskilda avslut, och avsluten låg dessutom klart inom högsta lägsta betalt så långt den dagen. Att påstå att marknaden riskerade vilseledas är en kraftig överdrift i detta fall. Hade den anhöriges depå återköpt 10 000 aktier av andra säljare i marknaden istället i den illikvida aktien hade kursen naturligtvis kunnat förändras mycket mer både totalt sett och mellan många enskilda avslut. Mitt agerande MINSKADE de facto kursförändringarna och normaliserade kursnivåerna efter misstagstagsförsäljningen, jämfört med ett återköp av enbart andra aktörer!

3. En verklig och kommersiellt motiverad förändring av ägandet skedde i mitt fall nämligen för att snabbt kompensera den anhöriges förlust av aktieinnehavet i NVP pga misstagsförsäljningen strax innan samma dag. Det snabba förfarandet minskade risken att den anhörige skulle vara utan aktier inför nästa kursdrivande nyhet som kunde komma när som helst. Mäklare har såvitt jag vet ibland kunnat kompensera misstag i kundhandeln med inbördes handel mellan deras handelslager och kunden.

Därefter väljer han återigen att citera domen för att kunna försvara sig mot anklagelserna. Domen säger att en förutsättning för att han ska kunna dömas för brottet är att han har insett eller borde ha insett att hans handel var ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset och vilseleda köpa och säljare i aktien.

Han svarar:

Jag var INTE medveten om att det skulle vara olagligt dvs otillbörlig marknadspåverkan att agera på det sätt jag gjorde. Det kunde jag inte heller för det står inget explicit i lagen om handel mellan olika ägares depåer på detta sätt utan är en tolkningsfråga.

Bo "Löparn" Engwall poängterar att han sannolikt ska överklaga och hänvisar till den snarlika inbördes handeln i Scribona-fallet där handlaren frikändes av hovrätten eftersom handeln skedde mellan hans depå och hans företags depå. Det målet "borde vara prejudicerande", resonerar han.

Han avslutar e-posten med denna mening:

Rent övergripande allmänt känns domen väldigt hård!

Platsannonser

Logga in