Kaffepriserna sjunker kraftigt på världsmarknaden – men inte i butiken: ”Pruta!”

Taggar i artikeln

Inflation
Publicerad
Uppdaterad

På två månader har kaffepriserna i grossistledet sjunkit med ungefär 30 procent, samtidigt som fraktpriserna fortsätter neråt. Trots det är priserna i butiken inte nämnvärt lägre. Konsumtionsforskaren John Magnus Roos tycker att svenskarna borde protestera eller åtminstone pruta.

Anders Frick

I mitten av september kostade kaffe 2,2 dollar per pund, vilket då var den lägsta nivån på fyra veckor.  Idag har priset sjunkit till närmare 1,5 dollar per pund – en minskning med ungefär 30 procent.

Förutom stora skördar i Brasilien och Indonesien samt en starkare US-dollar så spelar det allmänna ekonomiska läget in. Det säger John Magnus Roos, lektor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde och konsumtionsforskare vid Handelshögskolan i Göteborg, till Realtid.

– Företagen förväntar sig hög inflation även framöver, och tänker att de lika gärna kan ligga kvar på en hög nivå. En sådan prisstrategi kan motiveras utifrån ekonomisk stabilitet, men innebär även att företagen kan passa på att öka sina marginaler. Dubbel vinst, på kort sikt i alla fall, säger John Magnus Roos.

Annons

Inflationen ökar mer än väntat och har under de senaste månaderna varit strax under 10 procent, vilket ligger långt över Riksbankens riktlinjer.

– Förväntningar om hög framtida inflation får företag och politiker att inta passivitet, avvaktan, och invänta marknadskrafter. Om grossistpriserna stabiliseras på lägre nivåer är det troligt att vinstmarginalerna krymper eftersom marknaderna anpassas efter konkurrenssituation samt utbud och efterfrågan, säger han, och fortsätter:

– Inflationen som vi just nu upplever har ju visat sig vara ojämn över olika produktkategorier, där drivmedel, grönsaker, ägg och kaffe utgör exempel på produkter som inte bara utsätts för prishöjningar utan även prisfluktuationer. På sikt är det bra för handeln att få balans och stabilitet, så att inte konsumenterna söker nya vägar för att tillfredsställa sina behov. Kontroll är något de flesta eftersträvar, säger han.

Annons

Vad kan konsumenterna göra för att sätta press på sina handlare, så att de låga grossistpriserna kommer konsumenterna till del?
– Bojkotta eller hitta substitut, minska konsumtionen eller demonstrera – men det gör vi inte i Sverige. Kräva löneökning – men det gör vi inte heller gärna i Sverige. Pruta och visa att det är för dyrt, men det gör vi inte ofta i Sverige. I Sverige är vi mest välvilliga i världen, enligt många undersökningar. Detta innebär att vi accepterar det mesta. Vi protesterar inte, vi prutar inte och vi begär inte löneökning, inte gärna. Men inflationen har fått många av oss att reflektera över konsumtionen och de pengar som spenderas. Ekonomin blir viktigare för oss, säger John Magnus Roos.

Annons