Finans Nyhet

K-Fast avbryter riktad nyemission – intresset för lågt

Erik Selin, Balder.Erik Selin, Balder.
”Investerarmarknaden har inte visat tillräckligt intresse att delta i den riktade emissionen på villkor där styrelsen kan motivera för aktieägarna att genomföra kapitalanskaffningen,” säger Erik Selin, ordförande för K Fast.
Publicerad
Uppdaterad

K-Fast har utrett förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av konvertibla skuldebrev till ett förväntat sammanlagt belopp om 300 MSEK genom ett öppet anbudsförfarande (s.k. bookbuildingförfarande) riktat till svenska och internationella investerare av institutionell karaktär. Styrelsen har beslutat att avbryta det pågående bookbuildingförfarandet och den riktade emissionen kommer inte genomföras.

Realtid.se

Bokkbuildingförfarandet har genomförts av Carnegie Investment Bank och Pareto Securities (tillsammans “Joint Bookrunners”). Styrelsen för K-Fastigheter har i samråd med Joint Bookrunners beslutat att avbryta bookbuildingförfarandet. Det framgår av ett pressmeddelande.

–Investerarmarknaden har inte visat tillräckligt intresse att delta i den riktade emissionen på villkor där styrelsen kan motivera för aktieägarna att genomföra kapitalanskaffningen. Styrelsen har därför konkluderat att det inte ligger i aktieägarnas intresse att genomföra konvertibelemissionen på villkor som marknaden för närvarande erbjude, säger Erik Selin, styrelseordförande i K-Fastigheter i en skriftlig kommentar.

Annons