FinansNyhet

Jool förlorar norsk tillståndstvist

Tom Olander, Jools grundare och vd. Foto: Jool
Publicerad

Det norska finansdepartementet ratar Jools överklagan. Bolagets norska del måste vara avvecklad den 15 juni. Under namnet Jool Securities drivs verksamheten vidare i Sverige, Finland och Schweiz.

Per Agerman

Jool-gruppens kamp mot de norska myndigheterna har pågått sedan Finanstilsynet i mars förra året beslutade att återkalla tillstånden för Jool Markets. Jool överklagade beslutet och ärendet har nu prövats på nytt av det norska finansdepartementet.

Finansdepartementet har publicerat hela beslutet där man går igenom Finanstilsynets slutsatser och Jools invändningar. Även denna gång konstateras att Jool på flera punkter gjort sig skyldig till ”allvarliga och systematiska” brott mot regelverket, bland annat genom att förmedla högriskprodukter till kunder som valt en lägre riskklass på sina investeringar.

Jool har bland annat invänt att de endast marknadsfört investeringserbjudanden, vilket inte är tillståndspliktigt men departementet menar att det har handlat om investeringsrådgivning. Bristerna är så allvarliga att de åtgärder som Jool genomfört inte räcker för att kunna behålla tillståndet.

Annons

Finansdepartmentets beslut kan inte överklagas. Den tillståndspliktiga verksamheten ska vara helt avvecklad senast den 15 juni. Sedan förra året gäller att Jool inte får ta in nya kunder eller uppdrag under det norska tillståndet. Jool hade begärt ytterligare respit med avvecklingen men departementet godkänner inte detta.

Jool-gruppen har dock redan på förhand förberett en avveckling i Norge.

– Oavsett hur den norska situationen utvecklar sig är det inget i vår struktur idag som bygger på att den norska tvisten ska få en positiv utgång, sa Tom Olander i en intervju med Realtid i början av året.

Annons

Under nya namnet Jool Securities drivs verksamheten vidare i bland annat Sverige, Finland och Schweiz. I de nordiska länderna agerar man som ett så kallat anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission.

Jool-gruppen har också lanserat en egen kapitalförsäkringslösning under varumärket Hubins. Här samarbetar man med försäkringsbolaget Quantum Leben i Liechtenstein som Jool även tidigare använt för kundernas kapitalförsäkringar.

På den norska agendan kvarstår en tvist med ett antal investerare som kräver svenska Jool Capital Partner, moderbolag till Jool Markets, på drygt 25 miljoner norska kronor efter en förlustinvestering 2014. Den norska domstolen där ärendet ligger har hittills bara avgjort forumfrågan och målet ska nu prövas i Norge, rapporterar Dagens Näringsliv.

Annons
Annons