John Hassler: ”Ingen minskad ambitionsnivå när det gäller utsläppen”

Taggar i artikeln

Klimatmål
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och John Hassler, professor i nationalekonomi under pressträff om konsekvenser av EU:s klimatpaket. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

John Hassler, som är professor i nationalekonomi med fokus på klimatekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, har haft i uppdrag att utreda hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas utifrån de förändringar som har beslutats om eller förväntas inom ramen för EU:s nya klimatlagstiftning ”Fit for 55”. I dag presenterar han sin utredning.

Realtid.se

På pressträffen presenterar John Hassler 46 förslag, som delats in i tre olika områden. Han föreslår bland annat att Sverige ska ha ett eget utsläppshandelssystem och att etappmålet för 2030 ska omarbetas till EU:s regelverk.

– Min bestämda uppfattning är att det inte alls behöver leda till någon minskad ambitionsnivå när det gäller utsläppen i Sverige, säger han, enligt SVT.

Till sin hjälp har John Hassler bland annat haft klimatkonsulenten Magnus Nilsson, som skrivit rapporten ”Temperaturhöjning i klimatpolitiken” för Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO).

Annons

Här kan du läsa hela rapporten>>

FAKTA: SVERIGES NATIONELLA KLIMATMÅL

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045, för att därefter uppnå negativa utsläpp.
Syftet med ramverket är att skapa en tydlig och sammanhängande klimatpolitik för att säkerställa långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle att genomföra den omställning som krävs för att Sverige ska nå sina klimatmål. Ramverket antogs med bred majoritet i riksdagen och är utformat på ett sätt som ska klara av politiska förändringar. Det klimatpolitiska ramverket är en nyckelkomponent i Sveriges ansträngningar att leva upp till Parisavtalet.

Annons

Källa: Naturvårdsverket

Annons