Johanna Fager Wettergren ny styrelseledamot i Swedsec

Taggar i artikeln

Swedsec
Johanna Fager Wettergren.
Publicerad
Uppdaterad

Vid årsstämman fattades beslut om ny styrelse i Swedsec Licensiering AB. Med undantag för Rikard Josefson som avböjt omval omvaldes samtliga ledamöter. I samband med detta valdes också Johanna Fager Wettergren till ny styrelseledamot.

Realtid.se

Swedsec Licensiering höll den 7 maj 2024 årsstämma där beslut fattades om inval av Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef på Swedbank, som ny ledamot och omval av ordförande Urban Funered. Kerstin Hermansson valdes till vice ordförande vid efterföljande konstituerande styrelsemöte. Det framgår av ett pressmeddelande.

Johanna Fager Wettergren har över 25 års erfarenhet från finansbranschen genom en rad olika roller på myndigheter och hos privata aktörer. Hon har tidigare arbetat som hållbarhetschef på Finansinspektionen och på Riksgälden som avdelningschef för finansiell stabilitet och konsumentskydd.

– Jag är glad över förtroendet att ingå i Swedsecs styrelse och ser mycket fram mot uppdraget. Att de som arbetar i finansbranschen har en hög kompetens, lever upp till regelverken och styrs av en god etisk kompass är avgörande för ett starkt förtroende och ett högt skydd för konsumenter. Mot den bakgrunden har Swedsec en nyckelfunktion på den svenska finansmarknaden, säger Johanna Fager Wettergren i en skriftlig kommentar.

Annons

Från och med den 7 maj består Swedsecs styrelse av:

Urban Funered, ordförande
Kerstin Hermansson, vice ordförande
Mika Burman Götz
Åsa Eriksson Hedensiö
Jenny Hellberg
Gustav Sjöberg
Jenny Fager Wettergren

Annons