Finans

Investerare kräver mer av företagens ESG

För 91 procent har den icke-finansiella analysen haft en stor påverkan på investeringsbeslut det senaste åren.

Publicerad 2020-09-07

Institutionella investerare satsar allt mer på att utvärdera ESG när det gäller investeringar. Det visar EY:s rapporten Institutional Investor Survey 2020 som bygger på svar från 290 institutionella investerare globalt och deras inställning till ESG, alltså kriterierna för miljö, det sociala och bolagsstyrning. Årets analys visar att 72 procent av investerarna har en strukturerad och metodisk utvärdering av icke-finansiell information, vilken är en kraftig ökning från 2018 när motsvarande andel var 32 procent.

– Detta är femte året vi gör analysen och år efter år har vi sett att investerare har lagt mer tonvikt på icke-finansiell rapportering och det gör att allt fler investerare gör det till en integrerad del av utvärderingen av potentiella investeringar. Om det finns ett område som har fått särskilt uppmärksamhet är det klimatförändringar och företagets klimatavtryck där investerarna förväntar sig mer av företagen, säger Pehr Ambuhm, partner och sponsor för Sustainable Finance inom Financial Services på EY i en skriftlig kommentar.

Studien pekar på att det finns en skillnad mellan förväntningar och rapportering. 34 procent av investerarna är missnöjda med företagens rapportering om klimatförhållanden och cirka 40 procent anser att företag i allmänhet inte är tillräckligt tydliga när de rapporterar om styrelseformer och sociala frågor samt vad dessa kan betyda för affärsmodellen.

- Ju större vikt investerare lägger vid icke-finansiell rapportering, desto mer växer deras krav och förväntningar på kvaliteten på denna information. Därför har vi under de senaste åren sett att företag söker större enhetlighet, öppenhet och verifiering av nyckeltal för ESG för att tillgodose investerarnas behov. Investerare och företag börjar ställa samma krav på den icke-finansiella rapporteringen som den finansiella. Det gör det möjligt att också skapa en god förståelse för sammanhanget, så att investerare kan bedöma alla aspekter av företagets värdeskapande, säger Amelie Nordin, ansvarig för Sustainable Finance på EY.

–Vi ser tydligt att investerare uppskattar TCFD-ramverket (the Task Force on Climate-related Financial Disclosures framework) även för rapportering av andra områden än miljö, säger Pehr Ambuhm.

Platsannonser

Logga in