Hållbarhet & ESGNyhet

Investerare har fortsatt tro på ESG-fonder

Sjätte AP-fonden, Riksrevisionen, FinansdepartementetSjätte AP-fonden, Riksrevisionen, Finansdepartementet
Hållbara fonder är fortsatt intressanta för investerare trots den senaste tidens händelser.
Publicerad
Uppdaterad

Kapitalförvaltare menar att investerare håller kvar vid gröna tillgångar trots kortsiktig motvind.

Isac Boukachabia

Den senaste tidens stora uppgångar för aktier inom fossila bränslen på grund av kriget i Ukraina har inte fått investerare att vända sig bort från klimatvänliga bolag. Även om vissa investerare valt att skifta sina energiinvesteringar mot olja, gas och kol, är de flesta fortsatt inriktade på så kallade ESG-bolag.

Flera kapitalförvaltare som pratat med Financial Times menar att man ser strukturella hållbarhetstrender på lång sikt både på politisk nivå och bland konsumenter. EU har som svar på den pågående energikrisen meddelat att man planerar att dubbla solenergikapaciteten till 2025 och tredubbla produktionen av grön vätgas.

Samtidigt pågår det en diskussion kring hur ESG-fonder bör definieras då olika förvaltare har olika kriterier för att ett innehav ska kunna ta plats i en hållbarhetsfond. Detta gör det svårt för investerare att jämföra olika ESG-fonder.

Annons

MSCI Global ESG Focus Indexet är ner 14,7 procent i år vilket är detsamma som all-stocks MSCI World Indexet.

Annons