Stefan Ingves, Riksbankschef. Foto: TT
Foto: TT
Konjunktur

Ingves största oro – en kris på fastighetsmarknaden

Den ekonomiska återhämtningen förutsätter att penningpolitiken och finanspolitiken förblir expansiva, enligt Riksbankens stabilitetsrapport.

Uppdaterad 2021-05-26
Publicerad 2021-05-26

Det svenska finansiella systemet har med hjälp av omfattande stödåtgärder klarat sig relativt väl genom pandemin och en finanskris har undvikits, men riskerna för den finansiella stabiliteten är fortsatt förhöjda. Det skriver Riksbanken, med Stefan Ingves i spetsen, i sin nya stabilitetsrapport..

Riksbanken befarar att konkurserna kommer att öka framöver i såväl Sverige som omvärlden, särskilt om stödåtgärderna fasas ut snabbt. Då skulle bankerna också riskera större kreditförluster. 

I rapporten konstateras att det finns sårbarheter i det finansiella systemet sedan tidigare. I euroområdet handlar det främst om svaga banker och offentliga finanser, och i Sverige om hushållens höga skuldsättning och storbankernas stora exponeringar mot bostäder och kommersiella fastigheter.

– En kris på fastighetsmarknaden skulle kunna hota stabiliteten i det svenska finansiella systemet, skriver Riksbanken.

Riksbanken lyfter också fram globala utmaningar som cyberrisker och klimatförändringar som prioriterade områden för att stärka det finansiella systemets motståndskraft.  

– Det handlar också om att åstadkomma en bättre fungerande svensk marknad för företagsobligationer och begränsa de risker som fonder med innehav av företagsobligationer har, skriver banken.

Platsannonser

Logga in