Finans Nyhet

Industrivärden slog index

Helena Stjernholm, vd, Industrivärden. Foto: Handelskammaren VärmlandHelena Stjernholm, vd, Industrivärden. Foto: Handelskammaren Värmland
Helena Stjernholm, vd, Industrivärden. Foto: Handelskammaren Värmland
Publicerad

Substansvärdet ökade med 16 procent till 94,4 miljarder kronor, motsvarande 217 kronor per aktie. Och totalavkastningen blev 22 procent, enligt delårsrapporten. Industrivärden kvarstår också som aktiv ägare i både SCA och dess avknoppade hygiendel Essity. "Vi stödjer denna strategi för ökad fokusering", skriver vd:n om avknoppningen.

Industrivärdens totalavkastning uppgick under första halvåret 2017 till 22 procent för såväl A-aktien som C-aktien, jämfört med 11 procent för totalavkastningsindex (SIXRX).

"Aktiviteten i innehavsbolagen harvarit fortsatt hög och egna åtgärder kombinerat med förbättrade marknadsförutsättningar talar överlag för en god resultatutveckling. Låt mig lyfta fram några exempel på viktiga åtgärder för framtida värdeskapande som vidtagits under det första halvåret", skriver vd:n Helena Stjernholm i delårsrapporten.

Substansvärdet den 30 juni 94,4 miljarder kronor, motsvarande 217 kronor per aktie, en ökning under första halvåret med 26 kronor per aktie eller med 16 procent inklusive återinvesterad utdelning.

Annons

Resultatet per aktie uppgick till 31,25 kronor. Vid periodens utgång var portföljvärdet 105,3 miljarder kronor och nettoskulden 10,7 miljarder kronor, motsvarande en skuldsättningsgrad om 10 procent. Under halvåret har Industrivärden varken gjort några köp till eller försäljningar i portföljen.

En större händelse under första halvåret 2017 var en delning av Industrivärdens portföljbolag SCA. Skogs- och massabolaget SCA genomförde en avknoppning av sin hygien- och hälsodel som numera utgör bolaget Essity. Industrivärden skriver i sin delårsrapport att man kvarstår som aktiv ägare i både hygien- och hälsobolaget Essity och SCA, vilka är börsnoterade.

"Vi stödjer denna strategi för ökad fokusering och bedömer att verksamheterna har större utvecklingsmöjligheter som två separata bolag. Då de två nya bolagen har samma aktiestruktur som det tidigare SCA innebär detta att vår ägarposition var oförändrad vid halvårsskiftet", skriver Helena Stjernholm.

Annons

Industrivärden äger även 5,2 procent av Ericsson. På onsdagen stod det klart att bolagets styrelseordförande Leif Johansson inte ställer upp för omval vid årsstämman 2018. Något Realtid.se rapporterat om. Helena Stjernholm kommenterar inte hans avhopp i delårsrapporten, men skriver att Ericsson i slutet av mars presenterade "en mer fokuserad affärsstrategi".

"Syftet är att återställa lönsamheten samt att återta teknik- och marknadsledarskapet inom bolagets kärnområden. Den nya strategin medför ett flertal förändringssteg och omfattar allt från verksamhetsportföljens sammansättning till organisationsstruktur och effektivitet", konstaterar Stjernholm.

På makroplanet menar hon att tillväxtprognoserna för de stora ekonomierna generellt ser goda ut. Samtidigt påpekar Stjernholm att det finns betydande skillnader mellan olika länder och regioner.

Annons

"För den amerikanska ekonomin förutspås en stabil tillväxt, men effekter av Trumps politik samt räntehöjningar skapar osäkerhet. Återhämtningen fortsätter i Europa, men osäkerhet rörande Brexit består. Tillväxten i den kinesiska ekonomin har stabiliserats, men det är fortsatt besvärligt för flera tillväxt-
ekonomier. Aktiemarknaden har dock uppvisat motståndskraft mot negativa omvärldshändelser. Med stöd i starka bolagsrapporter och fortsatt lågaräntor har börsutvecklingen varit fortsatt god", skriver hon i delårsrapporten.

Under första kvartalet förföll även konvertibellånet om 550 miljoner euro. 50,9 miljoner euro, eller 9 procent, konverterades till 2,9 miljoner nya C-aktier.

Annons