HUI: I slutet av 2024 lättar kostnadstrycket

Taggar i artikeln

Detaljhandel
Publicerad
Uppdaterad

Den nådda räntetoppen gör att hushållens omkostnader har ökat färdigt. 2024 förväntas konsumtionen ske enligt samma mönster som under hösten. Konsumtionsnivån har dock överraskat på uppsidan under hela 2023, även om volymminskningen i sällanköpsvaruhandeln har varit kraftig. I årets sista upplaga av Detaljhandelns konjunkturrapport sätter HUI prognosen för total detaljhandel i fasta priser (volym) till minus 6,0 procent för 2023, 0 procent för 2024 och 2,5 procent för 2025.

Realtid.se

– Under 2024 förväntas konsumtionen nå samma volymer som under 2023. Framåt hösten förväntas hushållens ekonomiska situation successivt förbättras. Hushållens kostnadsökningar har under det senaste året slagit väldigt olika och i stor utsträckning bestämts av storleken på bostadslånen. Under 2025 är bedömningen att stigande inkomster och sjunkande ränteläge ger snabbare snurr på hjulen igen, säger Joakim Wirén, analytiker på HUI Research i en skriftlig kommentar.

Detaljhandelns försäljning ökade med totalt 4,7 procent under det tredje kvartalet 2023. Försäljningsutvecklingen i den totala detaljhandeln förväntas växa med 3 procent under helåret, där dagligvaruhandeln står för hela tillväxten. Prisökningstakten i dagligvaruhandeln förväntas uppgå till 1,5 procent per år under de kommande två åren. Under 2024 förväntas tre branscher utmärka sig och driva försäljningsutvecklingen i sällanköpsvaruhandeln. Apotekshandeln växer både på nätet och i form av branschglidning och handel med brett sortiment förväntas fortsatt växa till följd av det ökade fokuset på lågprisalternativ. Utöver dem förväntas positiva försäljningssiffror för kläd- och skohandeln.

– För 2025 är detaljhandelsprognoserna positiva, men volymtappet i framför allt sällanköpsvaruhandeln kommer att ta längre tid att ta igen, säger Emma Hernell, vd på HUI Research.

Annons

Även ekonomin har överraskat på uppsidan. Prognosen för BNP och Sveriges ekonomi revideras upp till minus 0,8 procent för 2023. Prognosen för hushållens konsumtion revideras upp till minus 3,1, och är även fortsatt den faktor som drar ner BNP-utvecklingen. Den uteblivna höjningen av styrräntan kan ha hindrat en kraftigare nedgång i tillverkningsindustrin, samtidigt som det ger ljus i tunneln för nedstämda hushåll. Prognosen för Riksbankens styrränta är 3,5 procent vid utgången av 2024 och 2,5 procent vid utgången av 2025.

 

Annons