Hetaste ESG-knepen från GU Ventures

Taggar i artikeln

ESG GU Ventures
GU Ventures är ett statligt helägt bolag som ska nyttiggöra forskningsresultat. Nyligen blev bolaget utnämnt till ”ESG Rising Star” av UBI Global World Benchmark Study. Sofia Ström delar här med sig av några ESG-knep för Realtids läsare. Foto: Ingela Vågsund
Publicerad
Uppdaterad

Det är viktigt att prioritera hållbarhetsarbetet redan från början. Dessutom ska man inte underskatta värdet av mixade och jämställda team både i styrelserna och verksamheten som helhet. Det säger Sofia Ström, GU Ventures affärsutvecklare med fokus på hållbarhet.

Anders Frick

GU Ventures hjälper till att kommersialisera forskning vid Göteborgs universitet. Bolaget utsågs nyligen till ”ESG Rising Star” av UBI Global World Benchmark Study. Sofia Ström, GU Ventures affärsutvecklare säger till Realtid att bolaget tidigt i alla processer poängterar vikten av att ta ESG-frågor på allvar.

– Vi har alltid arbetat med hållbarhet ur flera olika aspekter och med innovationer som bidrar till en bättre värld, det har senare utvecklats gentemot FN:s SDG mål när de etablerades. Ett viktigt fokus för GU Ventures är att arbeta med jämställdhet i våra bolagsstyrelser och ledning. Att öka andelen kvinnor på ledande positioner är en del i den sociala hållbarheten, säger Sofia Ström.

Hur ser ni till att era inkubatorföretag ligger i framkant kring ESG?
– Vi är ju oftast med och startar verksamheterna från grunden, och vi hjälper till med kunskap, kontakter och resurser så att vi kan säkerställa att våra bolag kontinuerligt bidrar till SDG-målen och hjälpa bolagen att räkna på och även mäta dess påverkan. Genom hela affärsutvecklingsprocessen utvärderas och stöttas bolagen i att inkludera hållbarhet exempelvis via SDG Impact Assessment Tool, Verifiering för hållbar tillväxt och Sustainability Business Model Canvas. Bolagens framsteg mäts och följs upp via de så kallade ”sustainability readiness levels”, som numera är etablerade, säger hon.

Annons

Vilka är de vanligaste misstagen som ni ser att bolag gör kring ESG?
– Det absolut vanligaste misstaget är att hållbarhetsarbetet inte inkluderas från början i bolagets utveckling utan kommer till i ett senare skede. Därför är det viktigt att prioritera hållbarhetsarbetet redan från start. Ett annat vanligt misstag är att underskatta värdet av mixade och jämställda team, både i styrelserna och verksamheten som helhet, säger hon.

Vilka är dina tre främsta tips till de bolag som vill vara bra på ESG?
– Våra främsta tips är att designa produkter eller tjänster utifrån ett hållbarhetsperspektiv redan från början, tänka ut hela processen och varje ingående del i den, samt även vad som händer efter att någon har använt färdigt det som man erbjudit. Frågan om hur man kan antingen slippa återvinna, utan återanvända är viktig. Därutöver rekommenderar vi att implementera tydliga jämställdhetspolicys och nyckeltal kopplat till hållbarhet, och se till att tydligt kommunicera bolagets hållbarhetsabete till alla intressenter, anställda, kunder och finansiärer.

Hur mycket betyder er coaching kring ESG för bolagen?
– På GU Ventures ser vi numera en stor skillnad på hur våra bolag är motiverade att leverera på den impact som räknats fram, nu när de vet att det betyder mycket. Och hållbarhet för våra nuvarande och kommande bolag är en nyckelfaktor. Så vi är otroligt stolta att se vad alla bolagens arbete lett till, säger Sofia Ström.

Annons

Annons