Fastigheter

Heimstaden Bostad  fyller på kassan med nyemission

Heimstaden Bostad stärker sin kapitalbas med totalt 9,5 miljarder kronor genom en riktad nyemission till huvudägarna Heimstaden AB och Alecta. 

Uppdaterad 2019-10-25
Publicerad 2019-10-25

Samtidigt förvärvar företaget 10 447 bostäder och 83 kommersiella enheter, motsvarande 866 171 kvm i Nederländerna med ett fastighetsvärde på 18 miljarder SEK från Heimstaden AB. Förvärvet finansieras med banklån och en del av nyemissionen och kommer att slutföras idag, fredag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter denna transaktion äger Heimstaden Bostad 51 755 bostäder med ett marknadsvärde om 108 miljarder kronor med en årlig hyresintäkt på 5,2 miljarder kronor.

Dessutom har Heimstaden Bostad tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva de kvarvarande fastigheterna i Heimstaden AB, liksom Alectas bostadsportfölj i Helsingborg. De avtalade fastighetsvärdena i dessa två transaktioner uppgår till totalt 2,6 miljarder kronor. Efter en tillfredsställande due diligence slutförs dessa förvärv i december.

Heimstaden Bostad har beslutat att utöka sin huvudmarknad från Norden till att även omfatta merparten av Europa. För att förtydliga Heimstaden ABs och Heimstaden Bostads strategier är ambitionen att framtida fastighetsinvesteringar på huvudmarknaden görs i Heimstaden Bostad.

Förutom tidigare kapitaltillskott och det egna kapital som emitterats till transaktionerna ovan, har Alecta åtagit sig att bidra med ytterligare 7,5 miljarder kronor i kapitaltillskott till Heimstaden Bostad för att stödja företagets framtida utveckling.

- Vi tycker om vårt nära samarbete med Alecta för att utveckla Heimstaden Bostad, och med en betydande mängd nytt kapital kan vi växa vårt företag i marknader som vi känner väl, vilket är spännande och motiverande för oss alla”, säger Patrik Hall, vd i Heimstaden, i en skriftlig kommentar.

-Heimstaden Bostad har en utmärkt plattform för fortsatt europeisk tillväxt. Alectas investering återspeglar vår positiva syn på reala tillgångar i allmänhet och bostäder i synnerhet. Vi tror att denna investering kommer att skapa god avkastning för våra sparare på lång sikt”, säger Frans Heijbel, chef för reala tillgångar utland på Alecta och styrelseordförande i Heimstaden Bostad AB. 

Platsannonser