Här är Esmas krav vid rekommendationer om investeringar i sociala medier

Publicerad
Uppdaterad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma informerar om de krav som EU:s marknadsmissbruksförordning MAR ställer på den som ger investeringsrekommendationer i sociala medier, och risken för att rekommendationerna kan betraktas som marknadsmanipulation.

Realtid.se

Esma tydliggör bland annat att krav på noggrannhet och att redogöra för intressekonflikter alltid gäller vid investeringsrekommendationer – även om de ges via sociala medier. Myndigheten tydliggör också att du inte behöver vara professionell eller verksam inom finanssektorn för att omfattas av regelverket, skriver FI i ett pressmeddelande.
Här är Esmas krav:

När du gör inlägg på sociala medier är transparens och noggrannhet nyckeln, särskilt när du gör rekommendationer om investeringar. Det är därför, om du är en finansinfluenser, en teknisk expert eller någon som bara är intresserad av finansiella investeringar, måste du vara medveten om reglerna som fastställts under MAR-ramverket och kunna känna igen en investeringsrekommendation.

Vad är en investeringsrekommendation?
Enligt MAR kan det vara vilket inlägg, video eller någon annan typ av offentlig kommunikation, inklusive sociala medier, där en person ger råd eller idéer, direkt eller indirekt, om att köpa eller sälja ett finansiellt instrument eller om hur man skapar en portfölj av finansiella instrument.

Annons

Även om en person använder ett ”icke-tekniskt” språk, ger råd eller idéer, direkt eller indirekt, om att köpa eller sälja ett finansiellt instrument eller om hur man sammanställer en portfölj av finansiella instrument, kan det utgöra en investeringsrekommendation.

Var finns reglerna?
I MAR-ramverket, som består av förordning nr 596-2014 och relevanta delegerade och genomförandeföreskrifter.

Vilka är de specifika kraven?
Den allmänna uppsättningen krav kräver att varje person som producerar investeringsrekommendationer:

Annons

Inkludera identifiering av producenterna av rekommendationen: namn, befattning på alla inblandade personer samt datum och tid för rekommendationen.

Säkerställ en objektiv presentation av investeringsrekommendationer: fakta tydligt åtskilda från tolkningar, uppskattningar och åsikter. Bekräfta att alla informationskällor är tillförlitliga och, om du är osäker, ange det tydligt.

Avslöja eventuella intressekonflikter på ett tydligt sätt, så att investeraren tar hänsyn till det. När rekommendationer framförs via olika sociala mediekanaler måste var och en av dem innehålla ett avslöjande av intressen eller intressekonflikter.

Annons

De ytterligare kraven kräver att ”professionella” och ”experter” avslöjar:

En sammanfattning av eventuell värderings-/metodik och de underliggande antaganden som används.

Längden på investeringen och en lämplig riskvarning.

Den planerade frekvensen av uppdateringar av rekommendationen.

Om rekommendationen har ändrats efter att den delgivits emittenten.

Om de innehar en netto lång eller kort position över 0,5 procent av emittentens totala emitterade aktiekapital.

Vad händer om du inte följer reglerna?
Du blir utsatt för sanktioner. Nationella behöriga myndigheter kan införa administrativa eller straffrättsliga sanktioner som kan variera beroende på medlemsstat för vissa typer av överträdelser.

Annons