Bank & FintechNyhet

Nu är det klart – Handelsbanken säljer verksamheten i Danmark

HandelsbankenHandelsbanken
Publicerad
Uppdaterad

Handelsbanken AB har träffat överenskommelse med Jyske Bank A/S om överlåtelse av Handelsbankens verksamhet i Danmark.

Realtid.se

Avtalet omfattar affärsförbindelser med privat- och företagskunder, 43 kontor och cirka 600 anställda. De tillgångar som överlåts är i huvudsak lämnade lån till privatkunder och företag, och uppgick per den 31 mars 2022 till cirka 98 miljarder kronor. Denna låneportfölj har, uttryckt i enlighet med EU:s kapitaltäckningsregelverk, ett riskvägt exponeringsbelopp om cirka 22 miljarder. Affären beräknas slutförd under fjärde kvartalet 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

Per överlåtelsedagen beräknas aktuellt värde på tillgångarna reducerat med de skulder som Jyske Bank A/S övertar, i huvudsak inlåning från allmänheten. Resterande belopp erläggs kontant plus en premie om 3 miljarder danska kronor (cirka 4,3 miljarder kronor med aktuell växelkurs).

Sammantaget förväntas engångseffekter kopplade till affären, inklusive upplösning av goodwill på 2,6 miljarder kronor, ha en relativt neutral effekt på koncernens rörelseresultat.

Annons

Försäljningen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden. Samtliga anställda i den danska verksamheten omfattas av försäljningen och fackliga parter har informerats.

Annons