Börs

Handeln i Offentliga Hus aktier inleds idag på Nasdaq First North Premier

Erbjudandet tecknades till över 91 procent av nordiska investerare.

Uppdaterad 2020-10-23
Publicerad 2020-10-23

Priset i wrbjudandet har fastställts till 13,4 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på bolagets aktier om 2 680 miljoner kronor före erbjudandets genomförande och ett marknadsvärde om 3 430 miljoner kronor efter erbjudandets genomförande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Marknadsvärdet på bolagets aktier, före och efter erbjudandets genomförande, motsvarar en värdering om 1,0 gånger gentemot bolagets långsiktiga substansvärde (EPRA NAV)*.

Erbjudandet omfattade 111 940 300 aktier varav 55 970 150 utgjordes av nyemitterade aktier i bolaget samt 55 970 150 utgjordes av befintliga aktier som erbjöds av bolagets enda aktieägare, Nordact.

Erbjudandet av nya aktier kommer tillföra Offentliga Hus en bruttolikvid om cirka 750 miljoner kronor före emissionskostnader och en nettolikvid om cirka 710 miljoner kronor efter avdrag för kostnader i samband med noteringen.

– Nu börjar resan som noterat bolag och jag ser fram emot en fortsatt expansion med fokus på samhällsfastigheter. Vi påbörjar dessutom redan nu arbetet för ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista, säger Fredrik Brodin, vd Offentliga Hus, i en skriftlig kommentar.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Swedbank AB (publ) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Priority Group AB är kommunikationsrådgivare.

Platsannonser

Logga in