Hållbarhetsprofilen varnar för hållbarhetsdata: ”Risk att drunkna”

Taggar i artikeln

David Frydlinger ESG-dagen
Publicerad
Uppdaterad

David Frydlinger har skrivit en bok om spelregler för hållbar affärsverksamhet. Han menar att risken är stor att drunka i alla detaljer kring hållbarhetsdata. Istället bör man fokusera mer på de underliggande spelreglerna.

Anders Frick

Hallå där David Frydlinger, vad är det viktigaste som du tycker att läsarna ska ta med sig från din bok ”Spelregler för hållbar affärsverksamhet”?
– Jag tycker att det är väldigt mycket fokus idag på att samla in hållbarhetsdata på olika sätt och det finns risk att drunkna i alla detaljer där. Lägg istället mer fokus på företagets strategi, syfte, affärsmodeller, styrdokument och liknande. Sedan kan du gå tillbaka och titta på hållbarhetsdata, säger han.

Är det svårt för företagen att följa de här förhållandevis enkla råden?
– Att ställa om hela sin affärsmodell kan vara rätt svårt. Det är inte så svårt att ändra ett styrande dokument eller ett enskilt kontrakt, men att göra de stora systemförändringarna kan absolut vara utmanande. Men det är mycket viktigare att sätta in stöten där om man vill ha någon effekt, jämfört med att bara sikta på att ”sänka symptomen”, som jag kallar det för, säger han.

Annons

Vad är främsta skillnaderna mellan mindre och större bolag, när man vill följa råden?
– Det är ju förstås enklare att följa råden om man är ett mindre bolag. Det är ju självklart, för det blir färre intressenter och så vidare. Men för större bolag blir det ännu viktigare att fokusera på de riktiga kärnfrågorna, affärsverksamheten, strategin, hela bolagets syfte kanske, än att titta på detaljerna i de styrande dokumenten, säger han.

Har du några exempel från företag som har gjort det här och lyckats eller kanske misslyckats?
– Det här är ju fortfarande i sin linda, kan man säga. Boken handlar ju om hållbarhetsjuridik också och att följa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och andra regelverk. Det här är ganska ny lagstiftning, så mitt budskap i boken är också att använda lagstiftningen som ett instrument eller som ett verktyg för att lägga om sin strategi. Det är ju förstås inte så många som har hunnit göra det än, eftersom lagstiftningen är helt ny, säger han.

Det händer mycket på EU-fronten, likaväl som i Sverige. Vad skulle du vilja tipsa om att man ska ha koll på här framöver, på regelsidan?
– Det är ju många saker…en av de stora grejerna som ligger i pipelinen är den här Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDD. Det handlar om rapporteringsregler som beskriver hur ska man förhålla sig till det som jag i boken kallar för en idealbild för att bedriva en hållbar affärsverksamhet. De lägger dock egentligen inga skyldigheter på att faktiskt agera. Men när CSDD införs så kommer de stora bolagen också att faktiskt behöva agera, och det kommer få ganska fundamentalt stor påverkan, säger han.

Annons

Hur då?
– Det är en ganska stor skillnad på att bara rapportera om vad man gör eller inte gör utan att ha någon skyldighet att sedan faktiskt ställa om. Om man till exempel har tillgångar och har en stor del av sin verksamhet investerad i till exempel energiineffektiv utrustning och så vidare, så måste du helt plötsligt agera på ett annat sätt. Det kan kräva ganska mycket pengar för att ställa om helt enkelt, säger han.

Vad kommer din nästa bok handla om då?
– Jag är inte säker på att det blir nästa bok, det här är min sjunde bok. Jag hade lovat mig själv att inte skriva några fler böcker, men jag känner att den här boken behöver skrivas. Däremot så kommer jag fortsätta, förhoppningsvis resten av min karriär, att skriva nya upplagor på den här boken, för det här kommer att behöva fortsätta, säger David Frydlinger.

Se hela intervjun med David Frydlinger från ESG-dagen i RealtidTV!

Annons

Annons