Finans Nyhet

Hallå där Magnus Eriksson, CEO på Aspia…

Magnus Eriksson är CEO på Aspia, som efter tilläggsförvärv fortsätter att växa organiskt. Foto: Peter Hoelstad.
Publicerad

…Sveriges största konsultbyrå för redovisningstjänster som startade under ny flagg den 1 juli.

I går började 1 100 medarbetare arbeta under det nya varumärket, hur känns det?

– Det känns fantastiskt att få vara vd och utveckla den här verksamheten tillsammans med våra medarbetare. Resan började när IK Investment Partners köp av Business Services offentliggjordes den 14 februari i år. Sedan dess har jag och min ledningsgrupp jobbat mycket med kommunikation och gensvaret från medarbetarna har varit väldigt positivt. De ser det som positivt att få verka i en organisation som har fullt fokus på deras specialistområde.

Men din historia i verksamheten går längre tillbaka, berätta:

Annons

– Jag jag har arbetat på PwC i 17 år och var tidigare kontorschef i Göteborg. 2009 fick jag erbjudandet att flytta till Stockholm för att bygga upp Business Services. Sedan dess har jag arbetat med att digitalisera verksamheten, paketera tjänsterna efter kundernas behov och önskemål, utveckla plattformen MyBusiness och ställa om såväl kundernas förväntningar som medarbetarnas arbetssätt. Det jag är allra mest stolt över är att jag har lyckats bygga yrkesstolthet i min verksamhet med redovisningskonsulter och lönekonsulter som självständigt går ut på marknaden.

Ni kallar er marknadsledande från start vad innebär det?

– Vi har flest kunder och den högsta omsättningen i branschen. Vi har vuxit organiskt cirka 8 procent om året de senaste tre åren. I dag är vi 1 100 medarbetare och under hösten tillkommer ytterligare 300 medarbetare när KPMG:s redovisnings- och lönekonslutverksamhet integreras i Aspia. Jag är särskilt glad att kunna berätta att vi dessutom kommer att rekrytera 330 nya medarbetare inom det kommande året, många direkt från högskola eller yrkeshögskola.

Annons

Det nya varumärket Aspia har arbetats fram under våren, vad betyder namnet och vad står det för?

– Från den stunden då vi signerade avtalet med IK Investment Partners har jag och marknads- och kommunikationsansvariga och ett stort antal medarbetare arbetat med att skapa det nya varumärket. Det har varit en tuff och viktig utmaning, för medarbetarna var frustrerade över att den nya verksamheten inte hade något namn. Tillsammans med reklambyrån Volt och Skriptor som är helt inriktade på att skapa namn satte vi igång processen. Medarbetarna fick lämna förslag. Utifrån en bruttolista på 250 namn arbetade vi oss ned till ett tjugotal och bland dem stod Aspia ut: Det börjar på A, är kort och går i dur. Det är ett fiktivt namn, men det kändes bara så rätt.

Vilka konkreta förändringar innebär nybildningen för medarbetarna?

Annons

– Inga alls, egentligen. Allt var väl förberett och bytet av e-postadresser och liknande tog cirka 45 minuter.  Vi sitter kvar i samma lokaler och jobbar vidare i samma plattform MyBusiness, som dock kommer i en ny version under hösten. Utvecklingen av nya MyBusiness startade i augusti 2016 och lanseringen sker i slutet av året. 30 personer jobbar heltid med att utveckla den nya versionen.

Apropå utveckling, kan partnermodellen vara ett hinder för stora investeringar i företaget?

– Den traditionella partnermodellen kan vara ett hinder för utveckling eftersom den är inriktad på att delägarna ska få årliga utdelningar. I Aspias fall kommer alla vinster att återinvesteras i verksamheten. Vi har 26 delägare i form av mig själv, våra regionchefer, andra chefer och att antal väldigt starka kvalificerade rådgivare. Vår modell bygger på marknadsmässig ersättning i form av lön.

– På sikt kan vi komma att börsnoteras, men vi kommer i så fall fortsätta att vara ett partnerägt bolag. Detta var också något som IK Investment Partners var måna om. Delägarna spelar en viktig roll för att förvalta företagskulturen. Vi möts regelbundet i en grupp om 70 personer, där förutom partners även directors och chefer ingår. Mitt ledarskap går ut på att involvera många personer. När vi nu nyanställer kommer unga talanger få en chans till fin utveckling inom organisationen.

Fakta Aspia

Aspia har bildats från PwC:s avknoppade Business Services som köptes av IK Investment Partners tidigare i år. Nyligen gjordes ett tilläggsförvärv i form av KPMG:s motsvarande verksamhet.

Efter tilläggsförvärvet av KPMG:s redovisnings- och löneverksamhet kommer Aspia att ha en omsättning på över 1,3 miljarder.

Aspia ägs av IK VIII-fonden genom IK Investment Partners.

Annons