Finans Nyhet

Göran Hjelm tar över Finanspolitiska rådet

Taggar i artikeln

Finanspolitiska rådet
Publicerad

Regeringen har utsett Göran Hjelm till kanslichef och chef för Finanspolitiska rådet.

Camilla Jonsson

Göran Hjelm är ekonomie doktor i nationalekonomi och kommer närmast från tjänsten som chef för Enheten för offentliga finanser, prisbildning och arbetsmarknad på Konjunkturinstitutet.

Hjelm tillträder tjänsten den 15 september 2020 och förordnandet gäller till och med september 2026. Det framgår av ett pressmeddelande.

Finanspolitiska rådet är en myndighet under regeringen och består av ett kansli. Kansliet har till uppgift att bistå det särskilda rådet vars uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Det särskilda rådet leds av ordförande

Annons

Annons